BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh Đoàn Tây Ninh: Tập huấn phần mềm văn phòng điện tử TIC – OFFICE

Cập nhật ngày: 17/09/2009 - 05:42

Sáng 17.9 tại Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Viễn thông Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn phần mềm văn phòng điện tử (TIC – OFFICE) cho gần 40 cán bộ Đoàn.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia thập huấn phần mềm văn phòng điện tử.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu về phần mềm; hướng dẫn sử dụng các chức năng của hệ thống TIC – OFFICE như quản lý văn bản về công văn, cách sắp sếp và chỉnh sửa công văn đến và công văn đi trong hệ thống; cách quản lý, trao đổi công việc; lịch và thư mục cá nhân; lịch công tác tuần; thông báo, biểu mẫu, danh bạ và cách thay đổi mật khẩu… Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, ĐVTN có kiến thức sâu hơn về công nghệ thông tin, đồng thời đơn giản hoá các hoạt động văn phòng thông qua mạng thông tin điện tử.

ĐĂNG KHOA