BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tình hình khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm

Cập nhật ngày: 29/06/2009 - 07:00

Từ đầu năm 2009 đến nay, các cấp, các ngành trên toàn tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục giáo dục pháp luật, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức cán bộ, nhân dân, kết quả đã góp phần tạo sự ổn định về kinh tế xã hội, ANQP ở địa phương. Theo đánh giá của các ngành chức năng tại hội nghị sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, ngày 29.6.2009, trong thời gian đó các Phòng Tiếp dân tỉnh, huyện, sở, ngành đã tiếp 1.378 lượt công dân (giảm 29,5% so cùng kỳ năm 2008), số đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng giảm (khiếu nại giảm 9,18%, tố cáo giảm 18,18%). Trong 5 tháng (từ 11 đến 31.5.2009) tội phạm về trật tự xã hội giảm 31 vụ (so cùng kỳ 2008), một số loại tội phạm thuộc các lĩnh vực “mục tiêu 4 giảm” có giảm so cùng kỳ (giết người giảm 6 vụ, trộm cắp tài sản giảm 53 vụ). Vi phạm trật tự ATGT tiếp tục được kéo giảm cả 3 mặt (TNGT giảm 14 vụ, số người chết giảm 7 người và số người bị thương giảm 35 người).

Tuy nhiên 6 tháng qua vẫn còn tình hình một số tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp như tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý qua biên giới, tệ nạn cờ bạc, mại dâm vẫn còn xảy ra phổ biến ở nhiều nơi, nhất là tệ nạn ghi số đề, các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (nhà trọ, khách sạn, karaoke, massage, quán nhậu…) phát triển nhanh và hoạt động khá phức tạp, có liên quan đến hoạt động mại dâm. Để khắc phục hạn chế, tồn tại này, sắp tới công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh hơn nữa, đi đôi với việc tăng cường mạnh mẽ các hoạt động bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

H.Đ