Tính năng Simple Mail trên trình duyệt Mozila Firefox

Cập nhật ngày: 01/02/2012 - 11:37

Simple Mail là một phần mở rộng cho Firefox, một ứng dụng email đầy đủ trên trình duyệt yêu thích của bạn. Nó hỗ trợ cả hai giao thức POP3IMAP để thu hồi mail và SMTP cho trả lời. Nó có hầu hết các tính năng bạn mong chờ từ một chương trình email, nhiều tài khoản email, sổ địa chỉ, bộ lọc, trình soạn thảo WYSIWYG, tùy chỉnh các thư mục.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các tính năng:

 1. Account (Tài khoản)

 •     Nhiều tài khoản email

 •     POP3/IMAP/SMTP giao thức

 •     Tự động kiểm tra về thời gian chờ quy định

 •     Tải email đầy đủ hoặc tiêu đề.

     2.  Adress book (Sổ địa chỉ)

 •     Tự động cho thấy tên hoặc địa chỉ người nhận khi bạn bắt đầu gõ chúng

 •     Nhóm liên lạc

 •     Sổ địa chỉ hiển thị trong cửa sổ chính của Simple Mail

     3.  Folder (Thư mục)

 •     Tạo thư mục tùy chỉnh

 •     Kéo thả các thư mục và tin nhắn vào các thư mục

 •     Sử dụng bộ lọc để tự động sắp xếp thư đến vào các thư mục

     4.  New message composition (Thông báo thành phần mới)

 •     Trình soạn thảo WYSIWYG. Tùy chỉnh phông chữ / màu sắc của thông điệp của bạn

 •     URL sẽ được tự động chuyển đổi thành siêu liên kết như bạn gõ

 •     Chèn hình ảnh vào email

    5.  Appearance (Xuất bản)

 •     Nhấp chuột phải vào thanh công cụ để lựa chọn chế độ "Icon (biểu tượng) / Text (văn bản) / Icon and text (biểu tượng và văn bản)".

 •     Các cột bổ sung cho các thư mục có thể được bật lên (unread (chưa đọc)/total (Tổng số)/size (kích thước)

 •     Chuyển sang bố trí cửa sổ bằng cách nhấp vào một biểu tượng ở góc trên bên phải


    6.  Filter (Bộ lọc)

    -  Sử dụng bộ lọc để tự động xử lý thư đến. Mỗi bộ lọc bao gồm một tập hợp các quy tắc và thiết lập một hành động. Bạn có thể sử dụng bộ lọc:

 •     Di chuyển thông điệp của các tài khoản khác nhau vào các thư mục khác nhau

 •     Bật chức năng "Download headers only” và tạo ra một bộ lọc để chỉ tải các thư mà địa chỉ có trong danh bạ của  bạn

 •     Đánh dấu thông điệp quan trọng với màu sắc đỏ

 •     Chơi âm thanh khác nhau cho các tin nhắn từ những người gửi khác nhau

    7. Các tính năng khác

 •     Lưu trữ hộp thư của bạn trên một ổ đĩa Flash

 •     Sắp xếp tin nhắn bằng cách nhấp vào tiêu đề cột

 •     Thông báo email mới

 •     Bạn có thể lưu trữ tất cả các mail của bạn (liên quan đến tài khoản) hoặc thư chỉ trong một thư mục quy định hoặc mail trước một ngày.

L.K (st)


Liên kết hữu ích