Tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp: Đã xử lý thu hồi hơn 85% diện tích

Cập nhật ngày: 24/02/2012 - 01:51

Sau nhiều năm nỗ lực giải quyết, đến đầu năm 2009 trên đất quy hoạch lâm nghiệp vẫn còn khoảng gần 4.100 ha đất bị bao chiếm sử dụng không đúng mục đích. Tháng 5.2009, UBND tỉnh ký Quyết định số 875/QĐ-UBND ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Từ đó, các ngành chức năng, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát và các dự án rừng cùng chính quyền các địa phương có rừng đã nỗ lực xử lý. Đến nay, diện tích bao chiếm đã giảm đáng kể.

Đã có hơn 3.500 ha cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp được xử lý thu hồi

Tháng 6.2009, toàn tỉnh bắt đầu triển khai công tác xử lý tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích. Đến cuối năm 2010, trên địa bàn các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu và Châu Thành số diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích được xử lý là 2.635 ha, đạt tỷ lệ hơn 60% tổng diện tích bị bao chiếm sử dụng sai mục đích, trong đó có 1.077,6 ha cây cao su, 688,4 ha cây ăn trái và 869 ha cây nông nghiệp ngắn ngày. Phần diện tích còn lại phải xử lý là gần 1.500 ha, chiếm gần 40% tổng diện tích phải xử lý trên toàn tỉnh.

Năm 2011, công tác giải quyết tình trạng bao chiếm tiếp tục được đẩy mạnh. Đồng thời, Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích (gọi tắt là BCĐ 1070) yêu cầu các địa phương kiên quyết hơn nữa trong xử lý những trường hợp cố tình kéo dài. Kế hoạch giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp năm 2011 là xử lý thu hồi toàn bộ diện tích gần 1.500 ha đất bao chiếm còn lại. Trong đó, huyện Tân Châu có diện tích còn lại phải xử lý nhiều nhất- hơn 960 ha, Tân Biên hơn 300 ha, huyện Châu Thành- hơn 110 ha, huyện Dương Minh Châu và Thị xã còn lại trên dưới 50 ha.

Để thực hiện đạt kế hoạch, trong năm 2011 các địa phương trên địa bàn tỉnh đã lập thêm 97 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 191 quyết định xử lý hành chính và 102 quyết định cưỡng chế với tổng diện tích đất vi phạm hơn 1.000 ha. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 1070, đến cuối năm 2011, toàn tỉnh đã xử lý thu hồi thêm 885 ha đất bao chiếm để đưa vào thiết kế trồng rừng. Trong đó, Tân Châu xử lý được 574 ha- đạt gần 60% kế hoạch năm; Tân Biên xử lý được gần 200 ha, đạt hơn 65% kế hoạch năm; huyện Dương Minh Châu xử lý 55 ha- đạt 100% kế hoạch năm; Thị xã xử lý được 38 ha- đạt hơn 75% kế hoạch năm và Châu Thành chỉ xử lý được 22 ha- đạt chưa đến 20% kế hoạch năm.

Tính từ khi triển khai thực hiện Quyết định 875 (tháng 6.2009) đến cuối năm 2011, toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được 3.520 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm để đưa vào thiết kế trồng rừng- đạt 85,5% tổng diện tích đất bao chiếm phải xử lý. Trong đó, huyện Dương Minh Châu đã xử lý thu hồi 100% diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích với tổng diện tích là 143,7 ha. Thị xã cũng đã xử lý được 145 ha- đạt hơn 92% diện tích phải xử lý. Tân Biên xử lý được 1.119 ha- đạt 91,4% diện tích phải xử lý. Châu Thành đã xử lý được 690 ha- đạt hơn 88%. Riêng Tân Châu, diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm đã xử lý nhiều nhất tỉnh- hơn 1.420 ha, nhưng tỷ lệ xử lý chỉ đạt có gần 80% do tổng diện tích phải xử lý là rất lớn- đến hơn 1.800 ha.

Cưa bỏ cao su trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp tại huyện Tân Châu

Từ kết quả xử lý tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp trong 3 năm qua mà kết quả trồng rừng liên tục trong 3 năm luôn vượt kế hoạch. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo 1070 thì công tác giải quyết tình trạng bao chiếm năm 2011 vẫn còn một số hạn chế khiến cho kế hoạch xử lý không hoàn thành kế hoạch năm. Cụ thể như công tác xác định ranh mốc giữa đất lâm nghiệp và nông nghiệp ngoài thực địa có nơi chưa rõ ràng, khó xác định chính xác số diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để xử lý thu hồi; một số vướng mắc phát sinh nhưng chưa được tháo gỡ kịp thời…

Kết quả qua 3 năm thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh, đã có gần 1.000 hộ dân nhận thức được hành vi vi phạm của mình mà tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích. Tuy nhiên, năm 2012 vẫn còn gần 600 ha diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích chưa được xử lý. Trong đó, diện tích cây cao su chiếm hơn 200 ha, diện tích cây ăn quả gần 70 ha, còn lại gần 330 ha cây ngắn ngày. Huyện có diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm phải tiếp tục xử lý nhiều nhất là Tân Châu (388 ha), Tân Biên còn hơn 105 ha, huyện Châu Thành còn 93 ha và Thị xã còn 12 ha.

Sơn Trần