Đoàn luật sư Tây Ninh:

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư tỉnh nhà 

Cập nhật ngày: 17/10/2020 - 12:15

BTNO - Vừa qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư tỉnh nhà năm 2020. Đây là quy địmh bắt buộc đối với các luật sư đang hành nghề theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, mỗi năm Luật sư phải tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 1 lần.

Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức lần này với thời gian 1 ngày. Các Luật sư được tập huấn chuyên đề “ quyền của luật sư bào chữa và kỹ năng thu thập, giao nộp chứng cứ trong vụ án hình sự”. Chuyên đề này được các giảng viên là Tiến sĩ Luật Lê nguyên Thanh và Thạc sĩ Luật Nguyễn Thành Công đến từ thành phố Hồ Cbí Minh đứng lớp giảng dạy.

Đây là điều cần thiết cho đội ngũ luật sư tỉnh nhà nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng hành nghề cho đội ngũ luật sư tỉnh trong hoạt động nghề nghiệp.

Thế Nhân