Sở VHTT&DL:

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường văn hóa, du lịch 

Cập nhật ngày: 23/11/2017 - 08:39

BTNO - Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Tây Ninh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường văn hóa, du lịch cho cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực du lịch trong tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 22- 23.11, bao gồm các nội dung: triển khai văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường và môi trường du lịch; công tác quản lý môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa – du lịch của tỉnh Tây Ninh...

Lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường du lịch nói riêng; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường du lịch trong cán bộ, công chức; đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.

Đặc biệt, với những kiến thức đã được tập huấn, mỗi học viên sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động nhân dân địa phương đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh du lịch, tích cực bảo vệ, giữ gìn tài nguyên để phát triển du lịch bền vững.

Ngọc Bích