Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh:

Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” 

Cập nhật ngày: 31/01/2021 - 15:41

BTNO - Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” hàng quý năm 2021.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải tại hội nghị tổng kết các cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2020.

Trong năm 2021, tổ chức 4 cuộc thi quý. Đối với mỗi cuộc thi tổ chức hàng quý, Ban tổ chức sẽ đăng tải các câu hỏi của quý đó và danh sách thí sinh đạt giải cuộc thi quý trước, kèm thể lệ cuộc thi trên trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh (https://pbgdpl.tayninh.gov.vn), mục Thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://sotuphap.tayninh.gov.vn), mục Thi tìm hiểu pháp luật - trang Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, phát hành văn bản phát động cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới hình thức thi viết (có thể viết tay hoặc đánh máy) trên giấy A4 và gửi về phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp (số 302, đường CMT8, phường 2, TP.Tây Ninh) hoặc gửi về địa chỉ email: baiduthiatgt2021@gmail.com.

Đối với mỗi cuộc thi quý, mỗi thí sinh chỉ được làm một bài dự thi (không nhận bài dự thi tập thể), ghi rõ thông tin các nhân như họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú hoặc nơi công tác, số điện thoại. Bài dự thi nộp sau thời gian quy định, trả lời không đầy đủ các câu hỏi của Ban tổ chức, sao chép lẫn nhau, tập thể làm chung 1 bài dự thi, bài dự thi không ghi thông tin cá nhân là bài dự thi không hợp lệ, không đưa vào chấm thi, xếp giải.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải tại hội nghị tổng kết các cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2021, dự kiến tổ chức trong tháng 12.2021.

Thiên Di