Xã hội   Giáo dục

Tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chất lượng giáo dục, ứng phó với đại dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 13/09/2021 - 07:38

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 3.9.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.

Ưu tiên bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Có giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh, giáo viên các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa không có khả năng tiếp cận với hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình.

Tạo điều kiện tiếp nhận, chuyển trường thuận lợi cho học sinh trong trường hợp gia đình thay đổi địa bàn sinh sống do tác động của dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6.8.2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo không học sinh nào không được đến trường sau dịch, giảm bớt khó khăn cho giáo viên bị ảnh hưởng do trường học bị đóng cửa, nhất là giáo viên thuộc hệ thống các trường tư thục mầm non.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại địa phương, rà soát quy hoạch, cơ cấu lại trường, lớp học, điểm trường, đội ngũ giáo viên theo tinh thần “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên” nhưng phải bảo đảm sắp xếp một cách khoa học, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát các cơ sở trường lớp tại các địa phương có Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất đảm bảo cho con em công nhân được đến trường theo từng cấp học; lưu ý đối với học sinh mầm non.

UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch phù hợp tại cơ sở giáo dục, đào tạo, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Trong quá trình áp dụng hình thức học trực tuyến, chủ động rà soát, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới. Bảo đảm điều kiện để dạy học trực tuyến, chuyển đổi số trong giáo dục; đổi mới phương thức dạy học giúp trẻ em, học sinh vừa học vừa chơi, hứng thú học tập, chấp hành các quy định phù hợp với tình hình dịch bệnh của từng địa phương.

Đ.H


Liên kết hữu ích