BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh:

Tổ chức Diễn đàn phổ biến, hỗ trợ đoàn viên thanh niên sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, nền tảng số 

Cập nhật ngày: 09/10/2022 - 20:12

BTNO - Ngày 8.10, Thành đoàn Tây Ninh tổ chức Diễn đàn phổ biến, hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, nền tảng số và ý tưởng sáng tạo trong chuyển đổi số năm 2022.

Thành Đoàn Tây Ninh tổ chức diễn đàn phổ biến, hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên địa bàn Thành phố sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, nền tảng số và ý tưởng sáng tạo trong chuyển đổi số năm 2022.

Các bạn đoàn viên thanh niên được nghe ông Vương Duy Thanh– Phó Giám đốc Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung– trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai một số nội dung về chương trình chuyển đổi số quốc gia theo các trụ cột gồm: chính phủ số; kinh tế số; xã hội số.

Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hoá, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số, là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Ngoài ra các bạn đoàn viên thanh niên còn được thông tin thêm về cách an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số; một số nhiệm vụ trọng tâm của chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cũng tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên đã đóng góp một số ý tưởng mang lại lợi ích thiết thực khi áp dụng chuyển đổi số trong công tác Đoàn và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đây là hoạt động nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong cuộc sống. Qua đó góp phần thúc đẩy, quảng bá đến người dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, giúp người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Hà Nam