Tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép có thể ngồi tù tới 15 năm

 

Hà Nội (TTXVN 2/8) Theo điều 348 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi vì vụ lợi tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có thể bị phạt tù lên tới 15 năm.

Tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép có thể ngồi tù tới 15 năm
Nguồn TTXVN