Công đoàn Viên chức tỉnh:

Tổ chức nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam 

Cập nhật ngày: 18/06/2020 - 21:00

BTNO - Ngày 16.6, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị nói chuyên đề Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình, có 200 công đoàn viên tham dự.

Ông Đoàn Văn Hoàng–nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tư tưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giới thiệu chuyên đề.

Tại hội nghị, ông Đoàn Văn Hoàng-nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã giới thiệu về Ngày Gia đình Việt Nam, việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình; Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình trong đó nhấn mạnh phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, ngành, mọi gia đình và toàn xã hội.

 

Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn về mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng thời vận động mọi người thực hiện nếp sống văn minh, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình, phê phán những biểu hiện tiêu cực trái với những giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình.

Phương Thảo