BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đến từng hộ gia đình

Cập nhật ngày: 25/10/2014 - 06:44

Đó là một trong những nội dung vừa được Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện, nhằm đẩy mạnh công tác thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xi lanh trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, thời gian qua, việc triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ bước đầu đã mang lại một số kết quả nhất định, góp phần tăng thêm nguồn kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông.

Tuy nhiên, tỷ lệ thu phí sử dụng đường bộ đạt được còn rất thấp. Nguyên nhân do một số địa phương chưa quyết liệt chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát công tác thu phí này.

Các xã, phường, thị trấn chưa tổ chức triển khai thu phí đồng loạt, chưa có phương án tổ chức thu thống nhất, chưa thành lập các đội, điểm thu phí. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để người dân – nhất là ở vùng biên giới hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc thu phí chưa được quan tâm.

Thu phí sử dụng đường bộ để có nguồn tiền tu sửa, bảo dưỡng các công trình giao thông.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát kỹ các đối tượng thuộc diện phải nộp phí sử dụng đường bộ, không được bỏ sót; thành lập các đội, điểm thu phí và tổ chức thu từ ấp, tổ đến từng hộ gia đình.

Theo UBND tỉnh, việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu phí sử dụng đường bộ nhằm tạo thêm nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng cầu đường phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

HOÀNG THI