Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Tổ liên gia an toàn PCCC: Tận dụng “thời điểm vàng” để chữa cháy

Tổ liên gia an toàn PCCC: Tận dụng “thời điểm vàng” để chữa cháy
Tổ liên gia an toàn PCCC: Tận dụng “thời điểm vàng” để chữa cháy
Tổ liên gia an toàn PCCC: Tận dụng “thời điểm vàng” để chữa cháy
Tổ liên gia an toàn PCCC: Tận dụng “thời điểm vàng” để chữa cháy
Tổ liên gia an toàn PCCC: Tận dụng “thời điểm vàng” để chữa cháy
Tổ liên gia an toàn PCCC: Tận dụng “thời điểm vàng” để chữa cháy
Tổ liên gia an toàn PCCC: Tận dụng “thời điểm vàng” để chữa cháy

Bài, ảnh: Phương Thảo

Thiết kế: Ngọc Trâm