Toàn tỉnh có hơn 18.000 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Cập nhật ngày: 30/09/2011 - 11:43

(BTNO) – Theo Sở LĐ-TB&XH, hiện nay trên toàn tỉnh có 18.163 đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng do xã (phường, thị trấn) quản lý, với kinh phí chi trả mỗi tháng hơn 4,102 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm học 2010 – 2011, tổng kinh phí thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục hơn 3,621 tỷ đồng, trong đó ngoài khoản trợ cấp một lần, ngành LĐ-TB&XH còn trợ cấp hằng tháng cho 601 người với kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Trẻ khiếm thị được đào tạo nghề tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị tỉnh Tây Ninh

Đến nay, đã cấp 44.560 thẻ bảo hiểm y tế cho người người và dân tộc thiểu số sinh sống tại 20 xã biên giới, trong đó có 39.534 thẻ BHYT cho người nghèo và 5.026 thẻ cho người dân tộc thiểu số - đạt tỷ lệ 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định. Các ngành, các cấp cũng đã vận động xây dựng và bàn giao 24 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, tặng 500 tivi, 1.111 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo – trong đó có 412 căn nhà ĐĐK được hỗ trợ xây dựng theo Chương trình 167 của Thủ tướng Chính phủ. Dư nợ cho vay đối với hộ nghèo, sinh viên nghèo, các đối tượng chính sách và chương trình tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng CSXH đạt 960 tỷ đồng – tăng 2,7% so với đầu năm.

Ngoài ra, ngân sách tỉnh cũng đã cấp hơn 1,147 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho 9.565 hộ cận nghèo với mức 20.000 đồng/ hộ/ tháng trong thời gian 6 tháng (từ tháng 7.2011 – 12.2011).

Đ.H.T