BAOTAYNINH.VN trên Google News

Toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 26 triệu Kwh điện

Cập nhật ngày: 28/09/2013 - 05:33
Chủ yếu do các đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện, đồng thời nâng cấp cải tạo các trang thiết bị và hệ thống sản xuất.

(BTNO) - Theo ông Lê Thành Công – Phó giám đốc Sở Công thương, trong 8 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh tiết kiệm được 26.042.375 Kwh - so với cùng kỳ tăng 81,8%. Chủ yếu do các đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện, đồng thời nâng cấp cải tạo các trang thiết bị và hệ thống sản xuất.

Điện thương phẩm ước đạt 1.071 triệu Kwh - so cùng kỳ  tăng 10,49%. Cơ cấu điện thương phẩm (tính đến 30.8.2013): Nông - lâm - thuỷ sản chiếm 0,9%; Công nghiệp xây dựng chiếm 60,05%; Thương nghiệp, Khách sạn - Nhà hàng chiếm 1,39%; Quản lý tiêu dùng dân cư chiếm 34,09%; Các hoạt động khác chiếm 3,58%.

Trên địa bàn toàn tỉnh có 95/95 phường, xã, thị trấn có điện đạt tỷ lệ 100%, với 268.957/270.753 hộ dân có điện đạt tỷ lệ 99,34%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 203.872/205.659 hộ đạt tỷ lệ 99,13%.

Kiểm tra thiết bị điện

Ngành Công thương cũng đã tiến hành giám sát, phối hợp với Công ty Điện lực Tây Ninh trong công tác điều hoà cung ứng điện an toàn, ổn định và tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện đối với đơn vị sản xuất trên địa bàn các huyện Dương Minh Châu, Bến Cầu và Gò Dầu, Trảng Bàng. Tham mưu Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp giải quyết các vụ cây cao su vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn 3 huyện Tân Châu, Dương Minh Châu và Tân Biên. Kết quả huyện Dương Minh Châu giải quyết 20/27 vụ, huyện Tân Châu giải quyết được 3/111 vụ và huyện Tân Biên giải quyết 47/209 vụ.

Triển khai tuyên truyền tiêu chí về điện nông thôn ở 17 xã điểm trên địa bàn tỉnh. Hiện đã có 14 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn mới. Thẩm định phương án di dời trụ điện của 02 công trình nâng cấp đường (đường C -Lê Duẩn, khu dân cư số 1; đường số 4 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu dân cư phường 3, thị xã Tây Ninh).

Từ nay đến đến hết năm 2013, ngành Công thương tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp giúp UBND các huyện, thị xã cùng Công ty Điện lực Tây Ninh xử lý các vụ cao su vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh (hiện nay còn tồn tại 320 vụ vi phạm).

Tiếp tục giám sát, phối hợp với Công ty Điện lực Tây Ninh trong công tác điều hoà cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Tây Ninh, UBND các huyện, thị triển khai và kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

HY UYÊN