BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Cập nhật ngày: 27/01/2014 - 09:55

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước 1
Tổng Bí Thư  Nguyễn Phú Trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.- Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các vị lão thành cách mạng...

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chào chân trọng, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước 2
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước mừng Xuân mới Giáp Ngọ 2014. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta vừa đi qua năm 2013 - năm thứ 3 thực hiện Nghị  quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng với đầy ắp các sự kiện sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế tiếp tục phát triển; thực hiện được mục tiêu tổng quát đề ra; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng được củng cố và tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh và có bước tiến bộ. Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong những năm qua và năm 2013. Chúng ta gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Tổ quốc. Chúng ta cảm ơn các tổ chức quốc tế và các nước bạn bè gần xa đã hợp tác, giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước 3
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí  thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2014, bên cạnh những thuận lợi và thành tựu đã đạt được, dự báo tình hình thế giới cũng như  trong nước sẽ còn khó khăn. Toàn Đảng, toàn  dân, toàn quân cần tiếp tục phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện bằng được các mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện 3 đột phát chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho các năm tiếp theo.

Cùng với  đó, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Để thực hiện được những nhiệm vụ, mục tiêu nêu trên, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, quyết tâm vượt mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ