Tổng cục Chính trị làm việc tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 25/04/2017 - 08:55

BTNO - Ngày 24.4, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu đoàn cán bộ đến làm việc tại Sư đoàn 5 về công tác Đảng.

Cùng dự có đại tá Nguyễn Văn Hiệu- Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị

Nội dung khảo sát tập trung vào việc thực hiện những nội dung bổ sung, sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, điều lệ công tác Đảng, công tác chính trị và hướng dẫn quy chế làm việc của cơ quan chính trị các cấp trong QĐND Việt Nam.

Thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, quyết định của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Sư đoàn 5, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Hiện nay trong toàn Đảng bộ có 1 Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, 14 Đảng bộ cơ sở được thành lập ở 3 Trung đoàn bộ binh, 4 cơ quan Sư đoàn và 7 Tiểu đoàn trực thuộc.

Trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy và tổ chức Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Sư đoàn 5 đã quán triệt, triển khai, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động ‘‘Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ’’; tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, phong cách lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Thuận