BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng cục Dân số - KHHGĐ: Tập huấn truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS

Cập nhật ngày: 10/05/2011 - 07:52

(BTNO)- Từ ngày 9.5 đến ngày 13.5, tại Thị xã Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Hà Nội tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số/Sức khoẻ sinh sản (DS/SKSS) giai đoạn 2011- 2015.

Các học viên tham gia thảo luận nhóm trong buổi tập huấn

Đây là khoá tập huấn đầu tiên trong chương trình hợp tác giữa Tổng cục Dân số - KHHGĐ và UNFPA tại Việt Nam trong năm 2011. Tham dự đợt tập huấn lần này có 40 học viên là cán bộ phụ trách công tác truyền thông của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Chi cục Dân số - KHHGĐ của các tỉnh trọng điểm trên cả nước. Trong suốt khoá tập huấn, các học viên được tiếp cận và làm quen với mô hình ACADAE (đánh giá, phân tích, thiết kế, hành động) để ứng dụng vào việc xây dựng chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS giai đoạn 2011 - 2015 tại cấp Trung ương và các tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

TRÚC HUỲNH