Pháp luật   Tin tức

Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 22/09/2017 - 20:45

BTNO - Mới đây, đoàn cán bộ Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng do đại tá Đỗ Đình Phong- Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2017 tại Sư đoàn 5.

Đại tá Đỗ Đình Phong-Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra kho sửa chữa kỹ thuật của Sư đoàn.

Cùng đi có đại tá Nguyễn Văn Thành- Chủ nhiệm kỹ thuật Quân khu 7.

9 tháng đầu năm 2017,  công tác kỹ thuật của Sư đoàn đã chủ động tiếp nhận, cấp phát kịp thời, bảo đảm số lượng đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bảo quản, sửa chữa, đồng bộ xe máy và vũ khí, đạn dược, củng cố các kho, trạm; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động 50; đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, duy trì chấp hành nghiêm các chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác kỹ thuật.

Các loại vũ khí trang bị kỹ thuật trang bị cho Sư đoàn 5 qua các năm được bảo quản tốt, sử dụng trong công tác huấn luyện, bắn đạn thật, bắn diễn tập các cấp, bắn hội thao, hội thi và thực hiện các nhiệm vụ khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Sư đoàn đã triển khai kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 50 Quân khu 7; quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội về Luật Giao thông đường bộ và các quy định bảo đảm an toàn khác; tổ chức và thực hiện có hiệu quả tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất bằng nhiều hình thức, hiệu quả cao; làm tốt công tác huấn luyện về an toàn trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị, an toàn lao động, an toàn kho tàng, an toàn điện, phòng chống lốc, sét và an toàn giao thông.

Phạm Lư