Tổng cục Thuế: Triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2017 

Cập nhật ngày: 12/01/2017 - 12:54

BTNO - Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, Tổng cục thuế đã triển khai tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra 4 nhóm giải pháp với 28 biện pháp cụ thể.

Ngày 11.1, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 64 điểm đầu cầu trên toàn quốc nhằm triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2017. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam chủ trì hội nghị. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự hội nghị có Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Văn Phong cùng các cán bộ chủ chốt ngành thuế tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hỗ trợ doanh nghiệp theo các Nghị quyết của Chính phủ, kết quả trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính rà soát, chuẩn hoá và cắt giảm từ 385 xuống còn 300 TTHC.
 
Đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đối với 99,7% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố với 97% doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế; số lượng doanh nghiệp thực tế sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đạt trên 93%, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước đạt trên 450 ngàn tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Công tác quản lý nợ đọng thuế năm 2016 ngày càng đi vào nề nếp và đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, các Cục Thuế đã đôn đốc thu hồi được 42.075 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng số tiền nợ thuế toàn ngành tính đến thời điểm 31.12.2016 là 72.405 tỷ đồng (không bao gồm tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh và tiền thuế nợ đang xử lý), giảm 1.489,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015, trong đó tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 30.404,5 tỷ đồng; các khoản phạt và tiền chậm nộp là 25.962,7 tỷ đồng; tiền thuế nợ không có khả năng thu 16.037 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra kiểm tra, năm 2016 toàn ngành thanh tra, kiểm tra được 84.472 doanh nghiệp với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.164 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách 11.907 tỷ đồng.

Riêng thanh tra chống chuyển giá đã thực hiện đối với 329 doanh nghiệp truy thu, truy hoàn và phạt 607,52 tỷ đồng, giảm lỗ 5.162,21 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã chuyển sang cơ quan công an hồ sơ của 2.776 vụ việc; cơ quan Công an xử lý hình sự 23 vụ, kiến nghị thu hồi 1.159 tỷ đồng, bắt giữ, tạm giữ 20 đối tượng có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm pháp luật về thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Kết quả thu năm 2016 do ngành Thuế quản lý ước đạt 884.399 tỷ đồng, bằng 109,3% so dự toán pháp lệnh, bằng 109,9% so với cùng kỳ, trong đó thu từ dầu thô đạt 40.168 tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán; thu nội địa ước đạt 844.214 tỷ đồng, bằng 111,8% dự toán, bằng 114,5% cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2016 có 59 địa phương hoàn thành đạt và vượt dự toán, có 4 địa phương không hoàn thành dự toán là Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Cà Mau, Kon Tum.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết: Theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2017 vừa được Ngân hàng thế giới công bố, thứ hạng nộp thuế của Việt Nam tăng 11 bậc so với năm 2016 (từ 178 lên thứ hạng 167, trong tổng số 190 quốc gia, vùng lãnh thổ), nếu xét trong 10 chỉ số của báo cáo môi trường kinh doanh nói chung của Việt Nam, theo xếp hạng cùa WB, thì thuế là chỉ tiêu có mức độ tăng điểm nhiều nhất: từ 38.36 điểm % năm 2015 lên 49.39 điểm % năm 2016, tăng 11 điểm %.

Tuy nhiên, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế cũng nhận định, nhiệm vụ công tác thuế đặt ra cho ngành trong năm 2017 là rất nặng nề, đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Với bề dày truyền thống và thành tích đã đạt được, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế, Chi cục Thuế các địa phương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2017, góp phần cùng các ngành, các cấp và toàn bộ hệ thống chính trị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết của Quốc hội, Chỉnh phủ đã đề ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, tại hội nghị, Tổng cục thuế đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra 4 nhóm giải pháp với 28 biện pháp cụ thể để Cục thuế, các Chi cục Thuế thực hiện.

Hoa Lư