BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng đàn gia súc giảm, gia cầm tăng

Cập nhật ngày: 30/12/2012 - 05:29

(BTNO)- Theo kết quả điều tra chăn nuôi của Cục Thống kê Tây Ninh, tại thời điểm vừa được công bố (1.10.2012), tổng đàn gia súc trong tỉnh đạt 351.000 con, giảm 4,19% so cùng kỳ. Chủ yếu đàn bò giảm 12,05%, đàn trâu giảm 7,06% do hiện nay không còn đồng trống để chăn thả.

Đàn trâu được chăn thả ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu

Riêng đàn heo tăng nhẹ so cùng kỳ (+0,9%), tập trung ở các trang trại nuôi heo nái, nuôi gia công heo thịt. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm 1.4.2012 thì đàn heo vẫn giảm 4,35%. Nhìn chung, chăn nuôi heo hiện nay vẫn không ổn định do chi phí cao, trong khi giá bán lại thấp, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lỗ vốn.

Tổng đàn gia cầm vào thời điểm điều tra đạt 4.227 con, tăng 10,69% so cùng kỳ. Trong đó tăng mạnh ở đàn gà (+13,8%) do một số đơn vị mở rộng quy mô chuồng trại; đàn vịt tăng 11,58%, tập trung ở các trang trại chuyên nuôi vịt đẻ và vịt thịt, còn nuôi nhỏ lẻ giảm. Riêng đàn cút giảm 20,75% so cùng kỳ do số hộ nuôi giảm hoặc không tái tạo đàn.

Cũng theo Cục Thống kê, giá trị sản xuất ngành Chăn nuôi năm 2012 tăng 2,57% so cùng kỳ. Trong đó, chăn nuôi gia súc giảm nhẹ, giá trị sản xuất giảm 4,9% so cùng kỳ năm trước. Ngược lại, chăn nuôi gia cầm tăng khá (giá trị sản xuất tăng 6,5%), do giá bán ổn định và không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nam Sơn