BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản: Đã thu thập thông tin 65% tổng số hộ

Cập nhật ngày: 15/07/2011 - 10:51

Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản (BCĐ-TĐTNTNN&TS) Tây Ninh: Ngày 1.7.2011, BCĐ-TĐTNTNN &TS các huyện, thị, các xã trong tỉnh đồng loạt triển khai thu thập thông tin các hộ trong từng địa bàn.

Tổng Điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2011 bắt đầu được tiến hành từ ngày 1.7.2011 trên phạm vi 63 tỉnh, thành trong cả nước

Tính đến ngày 12.7.2011, toàn tỉnh có 237.417 hộ điều tra toàn bộ, đã điều tra thu thập thông tin trên 154.390 hộ, bằng 65% số hộ phải điều tra. Tiến độ thu thập thông tin đối với hộ của từng huyện thị chưa đồng đều, còn cách biệt: Huyện, thị có tỷ lệ hộ đã thu thập thông tin từ 72 đến 75% gồm có: Tân Châu, Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Tân Biên và Thị xã; Châu Thành, Hoà Thành đạt từ 62 đến 64% và Gò Dầu, Bến Cầu đạt từ 46 đến 47%. Ngoài ra trong 778 trang trại, đã thu thập thông tin 459 trang trại, bằng 59% trong tổng số trang trại; đã thu thập thông tin 493/1.230 hộ mẫu. 

Qua kết quả thu thập thông tin từng phiếu toàn tỉnh cũng như từng huyện thị, BCĐ các cấp đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng trong thu thập thông tin, không để xảy ra mất mát, hư hỏng tài liệu, phiếu điều tra, kết thúc điều tra tại địa bàn đúng thời gian quy định.

Được biết, theo quy định của BCĐ Trung ương, cả nước triển khai thu thập thông tin từ 1.7.2011 và kết thúc thu thập thông tin trước 16.7.2011 - đối với các đơn vị điều tra toàn bộ, và trước 31.7.2011 - đối với đơn vị điều tra mẫu.

V.D.Q