Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Cập nhật ngày: 10/09/2011 - 07:31

Ngày 8.9.2011, Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước, tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQP-AN toàn quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Trung ương chủ trì hội nghị tại Hà Nội. Tại đầu cầu Tây Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh chủ trì cùng với đại diện lãnh đạo Quân khu 7; các thành viên Hội đồng GDQP-AN tỉnh, các huyện, thị; các sở, ngành tỉnh; MTTQ, các đoàn thể tỉnh, các huyện, thị và các xã tiêu biểu.

Báo cáo của Hội đồng GDQP-AN Trung ương cho thấy: Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ, các cấp uỷ, chính quyền, các bộ, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá tốt. Hội đồng GDQP-AN từ Trung ương đến các địa phương thường xuyên được củng cố, hoạt động có nề nếp, có hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị tại “đầu cầu” Tây Ninh

Công tác GDQP-AN đã có hệ thống và trở thành “môn học” bắt buộc đối với các đối tượng cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, cán bộ cơ sở và chức sắc các tôn giáo. Trong 10 năm qua đã có 2.955.826 đối tượng từ 1 đến 5 được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đạt 86,9% và 27.622.786 học sinh, sinh viên được học môn GDQP-AN, đạt 98,92%. Các đối tượng sau khi được học tập kiến thức QP-AN đã nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc cơ chế lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước về QP-AN; nhận rõ về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ QP-AN… Lãnh đạo các bộ, ngành TW và lãnh đạo Hội đồng giáo dục QP-AN một số tỉnh, thành đã tham luận và phát biểu tại hội nghị.

 Báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh Tây Ninh cho thấy: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh luôn xác định công tác GDQP-AN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng nhằm tăng cường và củng cố tiềm lực QP-AN trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở đều được tập trung học tập kiến thức QP-AN theo quy định; lực lượng học sinh, sinh viên cũng được học tập môn học kiến thức QP-AN như một môn học bắt buộc. Riêng đối với chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng GDQP-AN phối hợp với các cơ quan chức năng mở được 40 lớp cho 5.777 vị là chức sắc, chức việc các tôn giáo. Công tác GDQP-AN được các cấp, các địa phương thường xuyên triển khai sâu, rộng đến quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ nhận thức của người dân được nâng cao, kết quả trong 10 năm qua Tây Ninh liên tục hoàn thành việc động viên con em lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả công tác GDQP-AN trong 10 năm qua, đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót cần chấn chỉnh để công tác GDQP-AN đạt được kết quả cao hơn. Hội nghị đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác GDQP-AN.

KHẮC LUÂN

 

 


Liên kết hữu ích