Tổng kết công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Cập nhật ngày: 18/10/2019 - 17:53

BTNO - Sáng 18.10, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ngày 18.9.2018, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện phương án Tổng điều tra của tỉnh, Cục Thống kê phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai kịp thời các thủ tục cần thiết và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp. Cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả từ khâu chuẩn bị như thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền; phân chia địa bàn điều tra ở các xã/phường/thị trấn; lập bảng thống kê số hộ, số nhà trên địa bàn điều tra; công tác tuyên truyền...

Bên cạnh đó, việc ứng dụng phần mềm, công nghệ thông tin vào việc thu thập, lưu trữ thông tin, dữ liệu và tuyển chọn đội ngũ điều tra viên có đủ trình độ, thiết bị di động... đã giúp cho công tác tổng điều tra đồng bộ và đạt hiệu quả cao hơn. Lễ ra quân Tổng điều tra lúc 7 giờ 30 sáng 1.4.2019 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tổng điều tra dân số tỉnh Tây Ninh vào thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019, toàn tỉnh có 1.169.165 người. Trong đó, dân số nam là 584.180 người (chiếm 49,97%), dân số nữ 584.985 người (chiếm 50,03%). Huyện có dân số đông nhất là Trảng Bàng với 178.148 người, huyện có dân số thấp nhất là Bến Cầu với 69.849 người. Dân số thành thị có 207.186 người (chiếm 17,72%), nông thôn có 961.979 người (chiếm 82,28%).

Sau 10 năm (2009-2019), dân số tỉnh Tây Ninh tăng thêm 102.652 người, tốc độ tăng dân số không cao. Bình quân mỗi năm, dân số tỉnh tăng 0,92%, thấp so với cả nước (1,14%/năm). Đây là thời kỳ có tỷ lệ tăng dân số thấp nhất trong 40 năm của tỉnh.

Tỷ số giới tính của tỉnh là 99,9 nam/100 nữ (tỷ số giới tính cả nước là 99,1 nam/100 nữ). So với thời điểm 1.4.2009 là 96,4 nam/100 nữ, có thể thấy, tỷ số giới tính đã tăng liên tục trong 10 năm qua, xấp xỉ 100 trên toàn tỉnh.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Kết quả sơ bộ tổng điều tra năm 2019 cũng cho thấy, Tây Ninh có mật độ dân số vào loại trung bình thấp và tăng chậm so với các tỉnh trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số Tây Ninh là 289 người/km2, tăng 26 người/km2 so với năm 2009. Trong 10 năm qua, dưới tác động tích cực của nền kinh tế và quá trình đô thị hóa, dân số thành thị tăng lên bình quân 2,23%/năm, khu vực nông thôn tăng 0,67%/năm.

Đến thời điểm 1.4.2019, dân số thành thị tỉnh đạt tỷ lệ 17,72%, còn thấp so với mặt bằng chung cả nước và các tỉnh trong khu vực (tỷ lệ dân số thành thị cả nước là 34,4%, khu vực Đông Nam bộ là 62,8%)

Qua điều tra cho thấy, toàn tỉnh có 31 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Kinh có 1.149.517 người, chiếm tỷ lệ 98,31%; các dân tộc khác có 19.759 người, chiếm tỷ lệ 1,69%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong công tác thực hiện tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, công tác còn có nhiều hạn chế, cần rút kinh nghiệm như: Công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, một số người dân chưa hợp tác, điều tra viên chưa nắm chắc thông tin về cuộc tổng điều tra...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Cục Thống kê phân tích, phân loại các số liệu thống kê và chuyển giao các số liệu về cho huyện, sở, ngành. Đối với các địa phương, các ngành, sau khi có dữ liệu chuyển đến, cấp ủy, chính quyền cần nghiên cứu kỹ lưỡng và có những kế hoạch phát triển phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tại hội nghị tổng kết, UBND tỉnh khen thưởng 9 cá nhân và 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Cục Thống kê cũng khen thưởng cho 23 tập thể và 129 cá nhân có thành tích trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Lê Thùy


Liên kết hữu ích