Pháp luật   Tin tức

Công an tỉnh:

Tổng kết công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020 

Cập nhật ngày: 26/02/2020 - 09:23

BTNO - Ngày 25.2, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo tốt các điều kiện về tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế, đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong toàn Công an tỉnh.

Trong năm, đã duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác quản lý, thanh quyết toán, điều hành kinh phí luôn đảm bảo đúng quy định. Chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân tư trang, các điều kiện về hậu cần, kỹ thuật đảm bảo tốt các kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT các lễ hội trong năm 2019.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, phục vụ công tác thường xuyên, thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo kịp thời, đầy đủ, minh bạch, công khai. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án; tiến hành duy tu, bảo dưỡng các loại vật tư, phương tiện, sửa chữa doanh trại phục vụ công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ.

Hệ thống thông tin liên lạc được quan tâm nâng cấp hiện đại, đảm bảo tốt trong mọi tình huống, phục vụ công tác chỉ huy, tác chiến trong toàn lực lượng.

Bệnh xá Công an tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, tiếp nhận và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị y tế được cấp phát, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho CBCS và nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 đồng thời yêu cầu các đơn vị, phòng tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu; nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trên các lĩnh vực công tác hậu cần kỹ thuật; tập trung xây dựng, hoàn thành trình duyệt các đề án, dự án theo kế hoạch đã đề ra; tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách, đảm bảo tài chính, đáp ứng yêu cầu công tác trong mọi tình huống.

Hà Thủy