Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng khối các cơ quan Trung ương

Cập nhật ngày: 16/02/2012 - 11:43

(BTNO)- Hội nghị được tổ chức vào ngày 16.2.2012 tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tây Ninh. Ông Nguyễn Hữu Ngân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã đến dự.

Ký kết thi đua năm 2012 giữa các đơn vị trong cụm

Năm 2011 là năm đầu tiên các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động thi đua theo cụm, gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tây Ninh; Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Hải quan và Cục Thống kê tỉnh. Phong trào thi đua được phát động rộng rãi đến 100% CBCC các cơ quan, ngoài những tiêu chí chung, từng đơn vị có những quy định tiêu chí riêng để mỗi bộ phận, cá nhân CBCC phấn đấu. Việc chấm điểm được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch theo đúng thang điểm quy định. Trong năm 2011, toàn khối đã bình xét và công nhận 3 tập thể lao động xuất sắc, 177 tập thể lao động tiên tiến, 412 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1.081 lao động tiên tiến, tặng giấy khen cho 64 tập thể và 680 cá nhân. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh đã khen thưởng đột xuất cho 1 cá nhân với thành tích trả lại 1 tỷ đồng tiền thừa cho khách; Cục Hải quan khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 7 cá nhân có thành tích chống buôn lậu và vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Kết quả thi đua cụm năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tây Ninh xếp thứ nhất. Trong năm 2012, Cục Thuế tỉnh được giao nhiệm vụ Trưởng cụm thi đua.

Khắc Luân