Tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 

Cập nhật ngày: 03/02/2018 - 13:29

BTNO - Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến- Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến năm 2017, Tây Ninh đã tiến hành tổng điều tra kinh tế 5 lần. Mục đích của cuộc tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên phạm vi từng tỉnh, thành phố, từ đó tổng hợp được số liệu trên phạm vi toàn quốc.

Kết quả của cuộc tổng điều tra nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của đảng, nhà nước, các bộ, ngành, địa phương; sử dụng để tính toán các chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê và làm dàn mẫu tổng thể cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Đến nay, cuộc tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất, toàn bộ tài liệu điều tra được Ban chỉ đạo Trung ương nghiệm thu và đang triển khai công tác xử lý, tổng hợp, viết báo cáo phân tích kết quả tổng điều tra.

Theo kết quả sơ bộ, tính đến thời điểm 1.7.2017, trên địa bàn tỉnh có 77.352 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và tôn giáo. Số lượng cơ sở tăng nhanh ở loại hình doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp, thủy sản, trong đó tăng mạnh nhất ở loại hình doanh nghiệp. Khối cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hầu như không có sự thay đổi. Riêng khối các đơn vị hành chính sự nghiệp giảm so thời điểm 1.7.2012.

Cụ thể, toàn tỉnh có 2.788 doanh nghiệp thực tế đang tồn tại, trong đó có 25 doanh nghiệp nhà nước, 2.558 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 205 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Lao động trong khu vực doanh nghiệp thời điểm 31.12.2016 đạt 181.531 người- tăng 66,04% so với năm 2012 (tương ứng tăng 72.204 lao động).

Khu vực doanh nghiệp FDI thu hút nhiều lao động nhất với 127.008 người (chiếm gần 70% số lao động của toàn bộ doanh nghiệp); tiếp đến là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 45.740 người (chiếm 25% số lao động của toàn bộ doanh nghiệp); khu vực doanh nghiệp nhà nước có 8.783 người, giảm 3.463 lao động so với năm 2012.

Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh là 72.745 cơ sở (tăng 9.922 cơ sở) với 120.412 lao động (tăng 14.365 người), tập trung chủ yếu ở ngành thương mại và dịch vụ.

Tổng điều tra kinh tế tại Tân Châu- Ảnh minh hoạ.

Số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có 360 cơ sở, tăng 1 cơ sở so với năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến – Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực trong việc thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Từ kết quả sơ bộ này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát số liệu, xử lý, tổng hợp các chỉ tiêu chi tiết, chuyên sâu của cuộc Tổng điều tra. Từ đó, đánh giá, phân tích toàn diện, đúng thực chất bức tranh kinh tế-xã hội trên địa bàn; khẩn trương biên soạn ấn phẩm kết quả cuộc Tổng điều tra, kịp thời công bố kết quả chính thức đến các cơ quan đảng, nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin khác trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, có 4 tập thể và 11 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017; 18 tập thể và 87 cá nhân được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc tổng điều tra.

Trúc Ly