Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016 

Cập nhật ngày: 18/01/2017 - 08:54

BTNO - Ngày 17.1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016.

Quanh cảnh hội nghị.

Năm 2016, ngành KH&CN đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai dự án nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2016; công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông ngoài thị trường được tăng cường, kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 320/315 cơ sở đạt trên 100% kế hoạch.

Công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án đã nghiệm thu vào sản xuất và đời sống được thực hiện có hiệu quả. Có nhiều đề tài, dự án được ứng dụng rộng rãi, phục vụ thiết thực vào sản xuất và đời sống như: Mô hình xử lý nước sinh hoạt cho 95 hộ dân ở 3 huyện Bến Cầu, Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh; mô hình đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở xã Lộc Hưng; mô hình nuôi tôm càng xanh và trồng rau sạch trong nhà kính theo công nghệ cao ở thành phố Tây Ninh, góp phần tăng thu nhập cho các hộ sản xuất và chăn nuôi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN trong tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như chưa thu hút được sự quan tâm của các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn; công tác ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến chưa nhiều...

Trong năm 2017, ngành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, khai thác các hoạt động sáng chế, kết nối các nhà sáng chế, công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động chuyển giao công nghệ, chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; tăng cường tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh doanh trong chấp hành các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng...

Châu Pha