BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa

Cập nhật ngày: 21/11/2013 - 05:43

Năm 2013, mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn được thực hiện trên địa bàn 17 xã, thuộc 6 huyện trong tỉnh, với 3.314 lượt hộ nông dân tham gia, tổng diện tích canh tác là 5.400 ha.

(BTNO)- Mới đây, tại hội trường xã Phước Lưu (huyện Trảng Bàng), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn năm 2013. Ông Huỳnh Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2013, mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn được thực hiện trên địa bàn 17 xã, thuộc 6 huyện trong tỉnh, với 3.314 lượt hộ nông dân tham gia, tổng diện tích canh tác là 5.400 ha.

Trong đó vụ Đông Xuân 2012- 2013 là 2.090 ha, vụ Hè Thu 2.377,4 ha và vụ lúa mùa đang thực hiện là 932.6 ha. Kết quả, qua hai vụ Đông Xuân và Hè Thu (vụ mùa chưa thu hoạch) cho thấy nông dân tham gia mô hình sản xuất theo đúng quy trình; áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong thâm canh lúa; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo “4 đúng”… Từ đó giảm được chi phí đầu tư, mà lúa trong mô hình lại đạt năng suất cao hơn ngoài mô hình.

Nhờ vậy mà lợi nhuận đem lại cho nông dân tham gia mô hình cao hơn ngoài mô hình trên 2,5 triệu đồng/ha.  

Ông Huỳnh Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình liên kết 4 nhà

Tuy nhiên việc thực hiện mô hình liên kết 4 nhà cũng còn những mặt hạn chế, như: Phương pháp sạ hàng vẫn chưa được nông dân thực hiện nhiều. Việc ghi chép nhật ký sản xuất chưa được nông dân quan tâm đúng mức. Công tác lựa chọn giống lúa mới phù hợp với điều kiện từng địa phương chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nông dân. Đầu ra sản phẩm cho nông dân chưa ổn định, còn phụ thuộc vào thương lái, giá cả không ổn định….

Dự kiến trong năm 2014, ngành chức năng cùng với nông dân tiếp tục triển khai thực hiện mô hình liên kết 4 nhà với tổng diện tích hơn 6.000 ha. Trong đó vụ Đông Xuân 2013- 2014 là 2.765 ha; vụ Hè Thu 2.729 ha và còn lại là vụ mùa.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình liên kết 4 nhà. Ngoài ra, Giám đốc Sở NN-PTNT cũng đã khen thưởng cho 23 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện mô hình 4 nhà.

D.H