BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành ủy

Cập nhật ngày: 25/01/2016 - 05:30

UBKT Đảng uỷ CATN ký kết quy chế phối hợp với các UBKT các huyện/thành uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành ủy đã tham mưu cho Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy các huyện, thành ủy phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Công an các huyện, thành phố và đảng viên là lãnh đạo Công an cấp huyện về việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sơ, tổng kết quy chế phối hợp và phân công thành viên phụ trách địa bàn Công an cấp huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy đã được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy chế, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT các Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa những nội dung phối hợp đã đề ra trong quy chế; kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng thực chất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy các huyện, thành ủy đối với Đảng ủy Công an các huyện/ thành phố, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyền Trang