Kinh tế   Kinh tế

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025:

Tổng nhu cầu vốn dự kiến lên đến 12.710 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 17/08/2020 - 19:52

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, với tổng nhu cầu vốn dự kiến lên đến 12.710 tỷ đồng.

Đường giao thông nông thôn ở huyện Châu Thành (ảnh minh hoạ).

Mục tiêu đặt ra của kế hoạch này là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hoá; kinh tế nông thôn phát triển mạnh, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Theo UBND tỉnh, phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 2 xã biên giới); 36 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (trong đó có 10 xã biên giới); phấn đấu có 12 xã đạt NTM kiểu mẫu (trong đó có 2 xã biên giới); 6 huyện gồm: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu đạt chuẩn huyện NTM; thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (100% xã đạt chuẩn). Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn nâng cao, thu nhập bình quân đến năm 2025 bằng 1,8 lần so với năm 2020.

Luỹ kế đến năm 2025, toàn tỉnh có 71/71 xã đạt chuẩn NTM (100% số xã, trong đó có 20 xã biên giới); 37/71 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (trong đó có 10 xã biên giới); phấn đấu có 12/71 xã đạt NTM kiểu mẫu (trong đó có 2 xã biên giới), 6 huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu đạt chuẩn huyện đạt chuẩn NTM; thành phố Tây Ninh cùng 2 thị xã Hoà Thành, Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (có 100% xã đạt chuẩn).

Trong tổng nhu cầu vốn dự kiến, vốn ngân sách 4.514 tỷ đồng, chiếm 35,5%; vốn tín dụng 6.724 tỷ đồng, chiếm 52,9%; vốn huy động doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác 714 tỷ đồng, chiếm 5,6% và Vốn huy động cộng đồng dân cư: 758 tỷ đồng, chiếm 6%.

Hy Uyên