BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 06/03/2015 - 04:05

Đường giao thông trên địa bàn các xã nông thôn của TP.Tây Ninh được xây mới.

TP.Tây Ninh có 5 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm: xã Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân, Ninh Thạnh và Ninh Sơn. Năm 2013, 2 xã Ninh Thạnh và Ninh Sơn chuyển thành đơn vị hành chính cấp phường cấp phường nên không thực hiện, do đó Thành phố tập trung xây dựng nông thôn mới đối với 3 xã còn lại.

Theo đó, thời gian qua Thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn.

 Đến nay, Đồ án quy hoạch và đề án xây dựng xã nông thôn mới của 3/3 xã đã được phê duyệt và thực hiện. Bằng các nguồn vốn của tỉnh, thành phố và vốn huy động từ các tổ chức, nhân dân đóng góp, thành phố đã nâng cấp, xây dựng 125 tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng 9 trường học đạt chuẩn quốc gia; riêng xã Bình Minh có 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia, xây mới 3 trạm y tế xã, xây dựng mới nhà văn hóa ấp, nâng cấp trung tâm văn hóa thể thao học tập và cộng đồng của các xã theo đúng quy định. Qua đó, làm cho diện mạo các xã nông thôn mới có nhiều thay đổi khởi sắc, đường sá, cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Bên cạnh đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân các xã nông thôn được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm, có 3/3 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo. Nhiều mô hình, tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi theo hướng liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao được xây dựng, thành lập tại các xã; các hợp tác xã được duy trì, hoạt động hiệu quả như: hợp tác xã chợ Thạnh Đông, hợp tác xã mãng cầu xã Thạnh Tân…

Cùng với đó, hệ thống chính trị - xã hội các xã nông thôn được xây dựng củng cố ngày càng vững mạnh; công tác giữ an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, giữ vững ổn định.

Kết quả sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Bình Minh đạt 19/19 tiêu chí, xã Tân Bình đạt 10/19 tiêu chí, xã Thạnh Tân đạt 9/19 tiêu chí.

Năm 2015, thành phố tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, đào tạo nghề lao động nông thôn, giữ gìn môi trường nông thôn để duy trì xã nông thôn mới xã Bình Minh và phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới đối với 2 xã còn lại.

Nhật Quang