TP.Tây Ninh:Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng do dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 02/06/2020 - 22:58

BTNO - Mới đây, Đoàn giám sát của UB.MTTQVN thành phố Tây Ninh và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố do ông Nguyễn Tấn Đạt- Phó Chủ tịch UB.MTTQ thành phố làm trưởng đoàn có buổi giám sát đối với UBND các phường 2, 3 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid -19.

Theo báo cáo, thời gian qua các địa phương luôn quân tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid -19;đĐồng thời tăng cường tuyên truyền trên đài truyền thanh để các đối tượng thuộc diện thụ hưởng biết. Các địa phương đã thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia trên địa bàn phường 2, phường 3 đã được nhận hỗ trợ. Trong đó, phường 2 chi hơn 15 triệu đồng cho 21 hộ nghèo, hộ cận nghèo;phường 3 chi hơn 29 triệu đồng cho 39 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Riêng đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4.2020 và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cả hai địa phương đều chưa nhận được hồ sơ đề nghị của các đối tượng này. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc hiện các địa phương đã họp xét, niêm yết công khai danh sách đủ điều kiện được nhận hỗ trợ tại UBND phường và khu phố. Trong đó, phường 2 có 580 người, phường 3 là 101 người.

Tại buổi giám sát, các địa phương kiến nghị tỉnh sớm có hướng dẫn về việc có hay không hỗ trợ đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, vì hiện nay theo Quyết định số 15 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ chỉ hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia. Các địa phương gặp khó khăn trong việc xác nhận đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm-nhất là các các đối tượng làm nghề thợ hồ, cắt tóc, uốn tóc; khó xác định đối tượng chăm sóc sức khỏe thuộc ngành nghề gì để có căn cứ xét hồ sơ cho đối tượng…

Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của các địa phương, và đề nghịđịa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân trên địa bàn nắm, hiểu đúng các quy định về đối tượng được thụ hưởng; triển khai thực hiện tốt Quyết định 967/QĐ-UBND ngày13/5/2020 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành LĐTB&XH tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhật Quang