Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

TP.Tây Ninh: Hoàn thành việc giải ngân hỗ trợ nông dân 

Cập nhật ngày: 15/02/2020 - 17:57

BTNO - Đến nay, Hội Nông dân thành phố Tây Ninh đã phối hợp với Hội Nông dân các phường, xã hoàn thành việc giải ngân từ quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020 cho các hộ hội viên.

Tổng số vốn giải ngân hơn 2,8 tỷ đồng cho 247 hộ hội viên để thực hiện các dự án chăm sóc mãng cầu, chăn nuôi gà thả vườn, mua bán nhỏ lẻ.

Giải ngân Quỹ Hỗ nông dân tỉnh cho hội viên xã Tân Bình.

Trong đó, Thành phố có 2 dự án chăm sóc mãng cầu ở các xã Thạnh Tân và Tân Bình được hỗ trợ vốn từ quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh với tổng vốn là 1 tỷ 250 triệu đồng, tăng cường đầu tư cho nông dân canh tác mãng cầu, cải thiện đời sống bà con khu vực nông thôn, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu mãng cầu Bà Đen của Tây Ninh.

Riêng Hội Nông dân các phường, xã của thành phố cũng đã giải ngân từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cơ sở hơn 1,6 tỷ đồng. Qua đó cho thấy việc vận động  Quỹ Hỗ trợ nông dân cơ sở ngày càng đạt hiệu quả, Hội Nông dân các phường, xã đã huy động được nguồn vốn để giúp cho các hội viên đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Quế Hương