TP.Tây Ninh: Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Bình Minh 

Cập nhật ngày: 02/07/2020 - 12:37

BTNO - Vừa qua, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Tây Ninh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của xã Bình Minh, TP.Tây Ninh.

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo xã Bình Minh.

Theo báo cáo, đến nay xã Bình Minh đạt 14/16 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 192 ngày 22/1/2019 của UBND tỉnh; còn 2 tiêu chí xã chưa đạt là môi trường và thu nhập.

Cụ thể, về tiêu chí môi trường, xã chưa có mô hình phân loại rác tại nguồn, chưa có điểm lưu giữ rác tập trung, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định chưa đạt, xã chưa có điểm thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật.

Về tiêu chí thu nhập, từ năm 2016 đến nay xã chưa thực hiện điều tra thu nhập trên địa bàn. Lãnh đạo xã cũng nêu một số kiến nghị như mỗi năm cần phải điều tra thu nhập hay không, kinh phí tổ chức điều tra tốn kém; khó khăn về kinh phí rà soát, điều tra lại số liệu người lao động trong độ tuổi lao động của toàn xã.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra thành phố đã kiểm tra hồ sơ từng tiêu chí do ngành phụ trách và kiểm tra thực tế hoạt động chợ nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa...

Qua thực tế, các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi, hướng dẫn xã thực hiện tốt các nội dung của từng tiêu chí; đề nghị xã cần cập nhật, điều chỉnh lại các số liệu về tiêu chí quy hoạch, tiêu chí giao thông; sửa chữa lại hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, bảng hiệu chợ đã xuống cấp, cũng cố lại hệ thống phòng cháy chữa cháy chợ; bổ sung số liệu về tình hình trật tự an toàn giao thông; tiếp tục duy trì chất lượng phổ cấp giáo dục các cấp học…

Kết luận buổi kiểm tra, ông Hồ Thanh Vinh-Phó Trưởng Phòng Kinh tế TP.Tây Ninh, trường đoàn kiểm tra đề nghị xã cần thực hiện tốt các nội dung mà đoàn đề nghị, nhất là các nội dung cần phải thực hiện ngay sau đợt kiểm tra; xã cần có văn bản đề xuất, kiến nghị hỗ trợ các tiêu chí còn khó khăn, nêu rõ nội dung cần hỗ trợ để thành phố có hướng giải quyết, giúp địa phương thực hiện tốt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Nhật Quang