BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: Lấy ý kiến người dân đối với dự án quy hoạch nhà ở xã hội

Cập nhật ngày: 27/03/2015 - 04:08

 

Người dân nghe cán bộ trình bày về quy hoạch dự án.

Tại cuộc họp, cán bộ phòng Quản lý Đô thị thành phố Tây Ninh thông qua quy hoạch dự án nhà ở xã hội tại khu ao cá phường II. Theo đó, dự án quy hoạch với diện tích đất là 52.087,5m2, trong đó phần diện tích đất công khu ao cá chiếm 32.285 m2, đất của tổ chức (trường tiểu học) là 1.614,7m2, còn lại là đất của các hộ dân.

Ngoài việc trình bày chi tiết quy hoạch dự án, cán bộ phòng Quản lý Đô thị còn cho người dân nắm về chủ trương bố trí tái định cư, bồi thường; đồng thời phát phiếu để người dân cho ý kiến của mình về quy hoạch dự án.

Nhìn chung, các hộ dân đều đồng tình với chủ trương quy hoạch dự án của Nhà nước nhưng còn boăn khoăn về diện tích dự án, việc tái định cư, giá cả đền bù khi triển khai dự án....

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó phòng Quản lý Đô thị thành phố Tây Ninh cho biết, tất cả các ý kiến của người dân sẽ được phòng Quản lý Đô thị tổng hợp để báo cáo cho UBND thành phố Tây Ninh.

Thế Nhân