TP.Tây Ninh: Triển khai thi hành Luật Thủy lợi 

Cập nhật ngày: 14/02/2020 - 15:17

BTNO - Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật Thủy lợi cho lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố, cán bộ giao thông thủy lợi của 5 xã, phường trong vùng tưới là phường 1, phường Ninh Thạnh, phường Ninh Sơn, xã Tân Bình và xã Bình Minh.

Quang cảnh buổi triển khai.

Luật Thủy lợi được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 19.6.2017 và có hiệu lực từ ngày 1.7.2018. Theo đó, một trong những điểm mới của Luật Thủy lợi là quy định chuyển từ thủy lợi “phục vụ” sang thủy lợi “dịch vụ”, gắn trách nhiệm của bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ thủy lợi; đồng thời giúp người sử dụng dịch vụ thủy lợi hiểu rõ bản chất nước là hàng hóa, xem dịch vụ thủy lợi là chi phí đầu vào trong sản xuất, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Các đại biểu còn được triển khai Thông tư số 05/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 104/2017 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; Quyết định số 25/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phương Ngân