Trả lời bà Đỗ Thị Út: Quyết định của UBND tỉnh hơn 10 năm chưa thực hiện

Cập nhật ngày: 14/09/2011 - 11:20

Bà Đỗ Thị Út, ngụ ấp Long Thời, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành có đơn khiếu nại cho biết: Bà Út có một phần đất 1 ha ở ấp Thanh Hoà, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Nguồn gốc đất trên của cha bà là ông Đỗ Văn Huấn. Sau giải phóng số đất trên được đưa vào tập đoàn sản xuất. Năm 1989, bà Út làm đơn xin lại đất, được UBND xã Thanh Điền trả lại 6.000m2. Năm 1997, bà Út có đơn khiếu nại, UBND huyện Châu Thành quyết định giao cho bà Út 6.000m2, ông Võ Thành Quang 1.200m2, ông Nguyễn Văn Hò 1.200m2, bà không đồng ý nên khiếu nại đến tỉnh. Ngày 25.4.2000, UBND tỉnh có Quyết định số 30/QĐ-CT, vẫn công nhận cho các đương sự như trên. Bà Út không đồng tình, tiếp tục khiếu nại. Kể từ khi có quyết định của UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh, bà đã 8 lần làm đơn yêu cầu các cấp thẩm quyền thi hành các quyết định nêu trên, nhưng đến nay không có cơ quan nào giải quyết. Do Nhà nước không thực hiện Quyết định số 30/QĐ-CT của UBND tỉnh, nên sau này ông Quang, ông Hò đã lấn đất của bà, thậm chí họ còn làm thủ tục sang nhượng đất của bà cho người khác.

Tìm hiểu vấn đề khiếu nại của bà Út, chúng tôi được biết, Ngày 26.11.2003, Văn phòng HĐND tỉnh có công văn gửi Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, vụ việc khiếu nại của bà Út, “theo Biên bản số 22/BB-PCT ngày 30.7.2003 của UBND tỉnh đã thống nhất giao cho Thanh tra tỉnh mời các bên tranh chấp lên hoà giải và báo cáo UBND tỉnh, nhưng đến nay UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo của Thanh tra tỉnh, nay bà Út tiếp tục khiếu nại”. Vì vậy, Văn phòng HĐND tỉnh “đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh, sớm tổ chức thực hiện theo Biên bản số 22/BB-PCT”. Mãi đến 7 năm sau, khi nhận được đơn của bà Út, ngày 15.1.2010, UBND tỉnh có Công văn số 175/VP-TD gửi Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị: “Giao Thanh tra tỉnh, kiểm tra toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Đỗ Thị Út, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 28.2.2010”. Cho đến đầu năm 2011, sau khi nghe báo cáo của Thanh tra tỉnh khu đất tranh chấp có nhiều biến động, UBND tỉnh kết luận vụ khiếu nại của bà Út như sau: “Giao UBND huyện Châu Thành tiến hành đo đạc lại diện tích đất cha bà Đỗ Thị Út bao chiếm vào năm 1968 là bao nhiêu, sau giải phóng tập đoàn quản lý bao nhiêu? Năm 1978, ông Võ Thành Quang và ông Nguyễn Văn Hò đã được cấp đất diện tích bao nhiêu, hiện nay đang sử dụng bao nhiêu? Sau khi làm rõ những nội dung nêu trên, giao UBND Châu Thành báo cáo UBND tỉnh xem xét”.

Được biết, sau đó UBND huyện Châu Thành có văn bản báo cáo cho biết: “Diện tích đất thời điểm năm 1989, UBND xã Thanh Điền giao cho bà Út là 6.000m2. Hiện nay, việc quản lý và sử dụng thế nào chính quyền không rõ. Bởi vì bà Út nhận đất từ năm 1989, đến nay chỉ khiếu nại số đất mà UBND xã Thanh Điền đã giao cho ông Quang, ông Hò (?) UBND huyện Châu Thành khẳng định, hiện trạng khu đất tranh chấp hiện nay “tổng diện tích ông Nguyễn Văn Hò sử dụng là 5.392,5m2 (chưa cấp giấy CNQSDĐ), ông Võ Thành Quang sử dụng 2.606,4m2 (chưa cấp giấy CNQSDĐ), ông Trần Văn Hồng sử dụng 1.639,3m2 (đã cấp giấy CNQSDĐ)”. UBND huyện Châu Thành thừa nhận, việc cấp giấy CNQSDĐ cho ông Hồng là sai quy định, vì đất còn đang tranh chấp.

Được biết, sau khi nhận báo cáo của UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh đã có kế hoạch mời các cơ quan chuyên môn họp, đưa vụ việc của bà Út ra xem xét, giải quyết.

ĐỨC TIẾN