Trả lời bà Phạm Thị Hia: Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu kê biên tài sản là đúng quy định pháp luật

Cập nhật ngày: 08/11/2010 - 11:14

Bà Phạm Thị Hia ngụ ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu có đơn gửi Báo Tây Ninh khiếu nại về việc Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Dương Minh Châu cưỡng chế kê biên đất của bà và các con bà đang ở để thi hành án.

Bà Hia cho biết, vợ chồng bà có phần đất diện tích 304m2. Năm 2007, bà có làm giấy tương phân phần đất này ra 3 phần, trong đó bà một phần đất 6m ngang, hai người con bà tên là Đặng Văn Hồng và Đặng Duy Khánh mỗi người một phần đất 4 mét ngang. Sau đó, không hiểu sao, ông Hồng được cấp giấy CNQSDĐ toàn bộ 3 phần đất trên. Nay Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu lại kê biên phần đất trên để thi hành án trả nợ cho ông Hồng nên bà không có đất ở.

Qua nội dung đơn khiếu nại của bà Hia, quyền Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu, Thái Văn Trứ, cho biết như sau: Theo quyết định của TAND huyện Dương Minh Châu, ông Đặng Văn Hồng có trách nhiệm trả cho bà My, bà Hồng, bà Rĩ, bà Chến, bà Gái và bà Cảnh tổng số tiền là 180.850.000đ.  Sau khi các quyết định trên có hiệu lực thi hành, các đương sự có đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu đã làm các thủ tục theo quy định để thi hành án. Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu đã ấn định cho ông Hồng thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án. Tuy nhiên đã hết thời gian, ông Hồng vẫn không tự nguyện thi hành. Vì vậy, căn cứ theo quy định, ngày 7.5.2010, Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu ra Quyết định số 59/QĐ – THA quyết định kê biên tài sản của ông Hồng nhằm đảm bảo thi hành án. Tài sản kê biên là một phần đất có diện tích 304m2 thuộc thửa 79, tờ bản đồ số 28. Trên đất có một căn nhà tường và các công trình phụ trợ khác. Phần đất trên do ông Hồng đứng tên trong giấy CNQSDĐ. Ngày 14.5.2010, Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản trên. Sau khi kê biên, bà Hia có liên hệ Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu trình bày tài sản đã kê biên là của bà. Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu giải thích cho bà Hia, việc kê biên nhà đất đúng quy định pháp luật, vì đất trên do ông Hồng đứng tên quyền sử dụng đất, đã được UBND huyện Dương Minh Châu cấp giấy CNQSDĐ. Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu cho biết, theo Điều 75 Luật Thi hành án dân sự quy định về xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp như sau:  “Trường hợp cưỡng chế đối với tài sản của người phải thi hành án mà có tranh chấp với người khác thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế và yêu cầu đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chấp hành viên xử lý tài sản đã kê biên theo quyết định của toà án, cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Chấp hành viên yêu cầu mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại toà án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì tài sản được xử lý để thi hành án theo quy định của luật này”. Hết thời gian 30 ngày theo quy định, ngày 25.6.2010 Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu đã tiến hành xác minh tại TAND huyện Dương Minh Châu và được TAND huyện Dương Minh Châu cho biết trong thời gian trên, bà Hia và ông Hồng không có đơn khởi kiện tại toà án để tranh chấp quyền sử dụng đất. Từ những căn cứ nêu trên, nên Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu đã tiến hành kê biên tài sản theo quy định của pháp luật.

ĐỨC TIẾN

 


Liên kết hữu ích