Trả lời bà Trần Thị Kim Yến: Chi cục THADS Thị xã bán đấu giá tài sản đúng quy định

Cập nhật ngày: 11/12/2011 - 04:45

Bà Trần Thị Kim Yến, ngụ ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn, Thị xã gửi đơn đến Báo Tây Ninh trình bày: Bà Yến thiếu nợ bà Phan Thị Mỹ Hạnh số tiền 16.700.000đ. TAND Thị xã buộc bà Yến phải trả cho bà Hạnh số tiền trên và số tiền lãi suất là 2.762.500đ. Ngày 9.6.2011, Chi cục THADS Thị xã kê biên, bán đấu giá phần đất của bà để lấy 2.762.500đ trả cho bà Hạnh. Bà Yến cho rằng, Chi cục THADS Thị xã không thông báo cho bà biết việc bán tài sản, gây thiệt hại cho bà. Hiện nay, Chi cục THADS chuẩn bị cưỡng chế buộc gia đình bà Yến phải giao đất cho người khác là chưa đúng.

Phản ánh của bà Yến được Chi cục THADS Thị xã trả lời như sau: Bản án số 408/DSPT của TAND tỉnh, buộc bà Yến trả cho bà Hạnh tổng số tiền 19.462.500đ (tiền nợ gốc, lãi suất). Sau khi có đơn yêu cầu thi hành án của bà Hạnh, Chi cục THADS tống đạt giấy báo tự nguyện thi hành án nhưng bà Yến không tự nguyện thi hành án, mà còn cố tình kéo dài việc thi hành án. Cụ thể như bà Yến cung cấp tài sản là phần đất ruộng đã bán cho người khác, nộp tiền thi hành án nhỏ giọt, nhiều lần, không đúng như cam kết. Vì vậy, ngày 12.11.2009, Chi cục THADS Thị xã ra quyết định kê biên tài sản của bà Yến và ông Hà Văn Quý để thực hiện dứt điểm việc thi hành án. Ngày 22.4.2010, Chi cục THADS Thị xã ký hợp đồng bán đấu giá với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá công khai, ông Nguyễn Văn Tân, ngụ ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, Thị xã trúng giá. 

Chi cục THADS Thị xã cho biết, việc bán đấu giá được Chi cục THADS Thị xã thực hiện bằng hình thức niêm yết thông báo của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tại nhà bà Yến và UBND xã Ninh Sơn. Việc bà Yến cho rằng, bà còn nợ số tiền 2.762.500đ nhưng cơ quan thi hành án vẫn bán tài sản của bà, Chi cục THADS Thị xã cho biết, thực tế bà Yến còn phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền án phí, tiền chi phí cưỡng chế và lãi suất chậm thi hành án, tổng cộng là 10.110.064đ.

Như vậy, việc thông báo bán tài sản và thực hiện bán tài sản đã kê biên của Chi cục THADS Thị xã là đúng theo quy định pháp luật.

ĐỨC TIẾN