Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Trả lời đơn bà Ngô Thị Thét

Cập nhật ngày: 28/05/2017 - 21:35

BTNO - Bà Ngô Thị Thét (ngụ số B1/15, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) có đơn đề ngày 29.12.2011 khiếu nại Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 27.7.2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 13.8.2009 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng trong việc giải quyết đơn của bà khiếu nại UBND huyện Trảng Bàng cấp giấy CNQSDĐ cho các ông Hà Văn Cơ, Hà Văn Chờ và bà Nguyễn Thị Lan.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát và ý kiến của Cục III- Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 191/C.III-NV1 ngày 15.8.2016, nguồn gốc phần đất diện tích 1,5 ha bà Thét đang khiếu nại (đo thực tế là 10.555m2) theo trình bày của hai bên tranh chấp là do bà Trần Thị Nghĩ (bà ngoại của bà Thét) khai phá từ trước giải phóng nhưng không có giấy tờ, bằng khoán của chế độ cũ.

Về quá trình sử dụng đất, trước năm 1975 không xác định rõ ai là người sản xuất vì không có chứng cứ chứng minh. Thực tế, từ sau giải phóng, gia đình bà Thét không sử dụng phần đất này, mà do gia đình ông Cơ sử dụng liên tục cho đến nay; quá trình sử dụng có đăng ký kê khai 7.184,3m2 trong tổng diện tích 10.555m2.

Căn cứ khoản 1, Điều 2 Luật Đất đai năm 1993, việc UBND huyện Trảng Bàng cấp giấy CNQSDĐ cho ông Cơ, ông Chờ, bà Lan vào ngày 26.9.1994 với diện tích 3.500m2 là đúng theo quy định của pháp luật (đo đạc theo bản đồ lưới toạ độ diện tích là 7.184,3m2).

Việc tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất đối với diện tích 7.184,3m2 giữa bà Thét với gia đình ông Cơ đã được TAND hai cấp xét xử, công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Cơ, bản án đã có hiệu lực pháp luật và tổ chức thi hành án xong.

Quyết định số 1388 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Quyết định số 3541 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng là phù hợp với quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh cho biết thêm, khiếu nại của bà Ngô Thị Thét liên quan đến diện tích 7.184,3m2 đất không được thụ lý giải quyết do vi phạm các khoản 2, 6, 9 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011. Kể từ ngày ban hành văn bản này (9.5.2017), các cơ quan hành chính Nhà nước không thụ lý, giải quyết khiếu nại của gia đình bà Ngô Thị Thét liên quan đến nội dung trên.

Phòng BĐ-TL