Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Trả lời đơn bà Phạm Thị Hoa

Cập nhật ngày: 28/05/2017 - 21:35

BTNO - Ngày 4.8.2011, bà Phạm Thị Hoa (ngụ số 70, đường Đặng Văn Trước, khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng) có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh điều chỉnh lại diện tích cho bà đúng với thực tế mà bà đang sử dụng. Bởi vì thửa đất của bà từ trước đến nay có tứ cận, ranh đất, trụ ranh còn nguyên vẹn, chỉ sai diện tích đất trên giấy CNQSDĐ (chưa đủ so với diện tích thửa đất thực tế mà bà đang quản lý sử dụng là 3.839m2).

Vụ việc trên đã được Cục III- Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát và có ý kiến tại Công văn số 194/C.III-NV1 ngày 22.8.2016, nội dung như sau:

Về nguồn gốc đất con đường cũ diện tích 354,2m2 (4m chiều ngang) nay còn 166m2 (2m chiều ngang) có nguồn gốc của ông bà nội, ngoại các bên tranh chấp, khiếu nại, đã hình thành từ lâu, được thể hiện trên bản đồ địa chính là đường đi công cộng.

Việc bà Hoa khiếu nại cho rằng đường đi nằm trong đất của bà được chia nên yêu cầu điều chỉnh diện tích thành 3.839,8m2 là không có căn cứ. Lý do: năm 1958, bà Thơm phân chia diện tích cho các con không đo đạc, không làm ranh đất, nên tất cả các phần chia đều thiếu so với giấy tờ, không thể hiện con đường trong đất bà Hoa được chia.

Về mặt pháp lý, năm 2001, bà Hoa đăng ký kê khai chỉ 3.273m2, trong đơn đề nghị cấp giấy CNQSDĐ đề ngày 8.1.2001 do bà Hoa ký tên, diện tích cũng 3.273m2, tứ cận trong đó hướng Đông và Nam đều giáp đường đất, như vậy, đất của bà Hoa chỉ giáp với đường đất.

Về mặt pháp luật, lẽ ra phải ban hành quyết định giữ nguyên hiện trạng con đường 4m theo bản đồ địa chính xã An Hoà được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do quá trình tranh chấp, khiếu nại kéo dài; hai bên có lúc thoả thuận thống nhất chỉ để lại con đường 2m (thoả thuận trái pháp luật, vì đất này không thuộc quyền quản lý của hai bên tranh chấp mà của UBND xã An Hoà), nên Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết điều chỉnh công nhận con đường 2m là theo thoả thuận của hai bên và tình hình thực tế của địa phương, nếu không khiếu kiện thì có thể chấp nhận, nhưng nay các bên vẫn còn khiếu nại nên phải xem xét lại.

Căn cứ Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19.9.2013 của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức đối thoại, hoà giải lần cuối với các bên tranh chấp, cần nêu rõ quan điểm xử lý, giải quyết như đã nêu trên, nếu thống nhất, chấm dứt khiếu nại thì thực hiện theo Quyết định 1525/QĐ-UBND ngày 16.8.2010 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp các bên không thống nhất, căn cứ khoản 2, Điều 20 Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3.10.2012 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011 quy định việc xem xét lại việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giải quyết lại vụ việc giữa bà Hoa với các hộ tranh chấp theo hướng ban hành quyết định huỷ bỏ Quyết định số 1525, Quyết định số 1768 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 587/QĐ-CT ngày 30.9.2004 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, giữ nguyên Quyết định số 109/QĐ-CT ngày 2.4.2001 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, giữ nguyên hiện trạng con đường 4m là lối đi chung (đường công cộng), bác đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hoa, đồng thời ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết theo quy định.

Ngày 25.11.2016, Thanh tra tỉnh phối hợp với Cục III- Thanh tra Chính phủ, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Sở Tư pháp, Ban tiếp công dân tỉnh, UBND huyện Trảng Bàng và UBND xã An Hoà tổ chức đối thoại (bà Phạm Thị Hoa được mời 3 lần nhưng từ chối dự). Tại buổi đối thoại này, ông Phạm Thành Sử đại diện các hộ khiếu nại trình bày nguyện vọng giữ nguyên chiều rộng con đường 4m; các hộ tranh chấp không chấp nhận hoà giải.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 21.4.2017 về việc giải quyết lại vụ khiếu nại này; đồng thời thông báo kể từ ngày 10.5.2017, các cơ quan Nhà nước không thụ lý giải quyết đối với khiếu nại của bà Phạm Thị Hoa; yêu cầu bà chấp hành Quyết định số 912 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phòng BĐ-TL