Trả lời đơn của bà con ấp 3 và ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh: Đã trả lại hiện trạng con đường

Cập nhật ngày: 27/12/2011 - 02:16

Vừa qua, Báo Tây Ninh có nhận được đơn của một số bà con ấp 3 và ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh (Châu Thành) khiếu nại về con đường đi chung đã bị bà Nguyễn Thương Mến lấn chiếm làm những người ở phía trong không có lối đi. Theo đơn bà con trình bày thì con đường này trước đây là đường lô và có ranh giới là một hàng tầm vong. Năm 2008, bà Mến chặt bỏ tầm vong và rào lại ranh giới. Hiện nay, bà Mến đã rào lấp hết cả đường đi làm cho nhiều hộ dân ở phía trong không có lối ra vào. Quá bức xúc, bà con đã khiếu nại nhiều cơ quan nhưng chưa được giải quyết.

Con đường lô vào ấp 3 và ấp Phước Lợi đã được trả lại hiện trạng cũ

Ngày 23.12.2011 chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Đỗ Trọng Dân, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh và được ông Dân cho biết: Con đường lô giữa ấp 3 và ấp Phước Lợi có chiều rộng 4m đã bị bà Mến rào chiếm hết một bên dài 50m, làm cho một số hộ dân ở phía trong không có lối ra. Ngày 29.12.2011, UBND xã đã mời đại diện các ngành của xã và ấp 3 đến đo đạc, kiểm tra lại bản đồ địa chính đất của bà Mến. Qua kiểm tra thực tế, đoàn phát hiện diện tích đất của bà Mến hiện có nhiều hơn so với diện tích đất trên giấy đã cấp. Từ đó, đoàn đã buộc bà Mến phải trả lại hiện trạng đất như cũ. Hiện nay, con đường đã thông thoáng và bà con có thể đi lại dễ dàng.

HT