Trả lời đơn khiếu nại ông Lâm Văn Thanh:Tác giả không đưa quan điểm cá nhân vào bài viết

Cập nhật ngày: 18/11/2011 - 12:50

Báo Tây Ninh có nhận được đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Thanh, sinh năm 1958, ngụ M78/5 ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh đề ngày 3.11.2011 về việc “nhà báo Ngọc Thành- Báo Tây Ninh lợi dụng trả lời đơn khiếu nại của công dân để viết về quan điểm riêng không đúng sự thật”.

Qua xem xét nội dung đơn nêu trên chúng tôi xin trả lời cho ông như sau:

Việc số báo Tây Ninh ra ngày 2.10.2011 tại mục Dân chủ-Pháp luật trang 6 (trả lời đơn khiếu nại của một cụ già 81 tuổi- chờ huyện Hoà Thành thi hành quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh) tác giả Ngọc Thành có liên hệ với các cơ quan chức năng tìm hiểu hồ sơ và quá trình giải quyết đơn của ông Lâm Văn Kịp, khiếu nại Uỷ ban nhân dân huyện Hoà Thành, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông làm chủ cho ông Lâm Văn Thanh là không đúng pháp luật.

Toàn bộ nội dung của ông Lâm Văn Kịp trình bày đã được UBND huyện Hoà Thành xem xét, giải quyết và đã ban hành quyết định bác đơn khiếu nại của ông.

Ông Kịp khiếu nại đến UBND tỉnh, được UBND tỉnh xem xét và đã ban hành quyết định giải quyết khiếu kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Lâm Văn Kịp, UBND tỉnh Tây Ninh đã viện dẫn những quy định của pháp luật về thủ tục, trình tự xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân nói chung và cho ông Kịp nói riêng, xét thấy trình tự xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Hoà Thành đối với ông Lâm Văn Thanh là sai với quy định pháp luật, nên đã yêu cầu UBND huyện Hoà Thành thu hồi các quyết định đã cấp sai pháp luật cho ông Lâm Văn Thanh. Đồng thời thu hồi quyết định giải quyết đơn khiếu kiện của ông Lâm Văn Kịp đối với UBND huyện và có trách nhiệm tống đạt quyết định của UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu kiện cho ông Lâm Văn Kịp.

Tuy nhiên, UBND huyện chưa kịp thời tống đạt quyết định cho ông Lâm Văn Kịp thì ông Lâm Văn Kịp tiếp tục khiếu nại đến Báo Tây Ninh. Vì thế Báo Tây Ninh, trực tiếp là tác giả Ngọc Thành đã tóm tắt quá trình xem xét giải quyết đơn của UBND huyện Hoà Thành và UBND tỉnh trên cơ sở quy định của pháp luật, do đó tác giả thấy không cần thiết phải xác minh thêm đối với ông Lâm Văn Thanh vì tất cả đã thể hiện trong hồ sơ kể cả những lời trình bày của ông (Thanh) và xác minh, trình bày của các cơ quan giúp việc cho UBND huyện, UBND tỉnh.

Tác giả cũng thấy không cần thiết phải điều tra thêm, vì quá trình giải quyết đơn của UBND tỉnh đối với ông Lâm Văn Kịp, ông Lâm Văn Thanh không có ý kiến gì khác so với hồ sơ giải quyết của UBND tỉnh; ông Thanh cũng không có giấy tờ gì khác chứng minh là ông Kịp đã cho ông phần đất ông Thanh đã được cấp giấy.

Điều tác giả Ngọc Thành muốn nhấn mạnh cho ông Thanh nắm vấn đề chính là UBND tỉnh xem xét về trình tự thủ tục huyện xét cấp cho ông phần đất mà cha ông cho có đúng pháp luật không.

Việc ông Thanh trình bày trong đơn khiếu nại đối với tác giả Ngọc Thành là ông ở trên đất cha ông đã ký tên cho ông sống lâu dài ổn định trên đất… là không có căn cứ nên UBND tỉnh đã ban hành quyết định huỷ quyết định của UBND huyện là phù hợp và đúng với quy định của pháp luật.

Tóm lại tác giả Ngọc Thành không có quyền kết luận, khẳng định sự việc ông Lâm Văn Thanh sai, không lợi dụng ngòi bút khẳng định ông lấn chiếm… như ông đã nêu trong đơn, tất cả nội dung bài báo tác giả chỉ trích dẫn phản ánh lại từ quyết định của UBND tỉnh, trong đó có phần tóm tắt nội dung sự việc xảy ra như các bên đã trình bày; tác giả Ngọc Thành không nêu quan điểm cá nhân.

Đối chiếu với Điều 15 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Báo chí năm 1999, tác giả không vi phạm như ông đã trình bày. Tất cả đều mang tính công khai theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Báo Tây Ninh trả lời khiếu nại và thông báo cho ông biết.

PHÒNG CTBĐ