BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trả lời một số giáo viên ở huyện Châu Thành: Tiền phụ cấp ưu đãi của giáo viên sẽ được thanh toán vào cuối năm 2009

Cập nhật ngày: 22/06/2009 - 10:15

Đời sống giáo viên ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn

Một số giáo viên ở huyện Châu Thành đã gửi đơn đến Báo Tây Ninh khiếu nại, nội dung như sau: Năm học 2006 – 2007, theo yêu cầu chuẩn hoá giáo viên, một số giáo viên đã đăng ký học chuyên tu tại Trường Cao đẳng Sư phạm một năm. Trong thời gian đi học, tiền phụ cấp ưu đãi bị cắt khiến giáo viên gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sau khi mãn khoá học, giáo viên ở các huyện, thị khác đều được hưởng tiền phụ cấp ưu đãi ba tháng (6,7,8.2007) và được truy lãnh vào đầu năm học 2007 – 2008. Riêng ở huyện Châu Thành, khi giáo viên kiến nghị, lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo mới kêu làm giấy xác nhận thời gian học để cấp bổ sung 3 tháng phụ cấp ưu đãi. Các giáo viên đã làm xong giấy xác nhận và gửi Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Châu Thành đã lâu, thế nhưng đến nay vẫn “chẳng nghe nói năng gì?”.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Trận, Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Châu Thành cho biết: “Khi các giáo viên này đi học là vào thời gian nghỉ hè, học xong thì các giáo viên này lại không báo cáo nên chúng tôi không biết có đi học hay không? Đến cuối năm 2008, khi kinh phí của Phòng Giáo dục-Đào tạo được UBND huyện duyệt xong, các giáo viên này mới đến Phòng Giáo dục-Đào tạo hỏi thì đã trễ. Hiện nay, chúng tôi đã làm danh sách bổ sung tiền phụ cấp ưu đãi cho 27 giáo viên này, nhưng phải chờ đến đợt duyệt kinh phí vào đầu năm học (tháng 9.2009) thì mới đưa vào được. Nhưng các giáo viên lãnh được tiền phải đến khoảng tháng 12.2009. Bởi danh sách gởi đi còn chờ qua Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính duyệt rồi chuyển qua UBND huyện Châu Thành ký thì mới lãnh được tiền phụ cấp ưu đãi”.

TRƯƠNG DƯƠNG