BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trả lời ông Huỳnh Văn Cư (Hoà Thành): Khiếu nại của ông đã có quyết định cuối cùng

Cập nhật ngày: 10/06/2009 - 11:50

Ông Huỳnh Văn Cư, ngụ tại nhà số A2/2, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành gửi đơn khiếu nại đến Báo Tây Ninh với nội dung khiếu nại UBND huyện, tỉnh ra các quyết định xử lý vụ tranh chấp đất giữa ông và các anh em của ông không thoả đáng, chưa thấu tình đạt lý.

Chúng tôi đã chuyển đơn khiếu nại của ông Cư đến UBND huyện Hoà Thành và nhận được công văn phản hồi với nội dung như sau: Năm 1990, ông Cư có đơn tranh chấp đất với anh em trong gia đình. Ngày 14.7.1990, UBND huyện Hoà Thành ban hành các Quyết định số 45, 46, 47, 48/QĐ-UB về việc tạm giao quyền sử dụng đất cho các ông Huỳnh Văn Được 0,35 ha, Huỳnh Văn Cư 2,35 ha, Huỳnh Văn Đức 2,35 ha và Trần Văn Xây 0,57 ha. Ông Cư không đồng ý quyết định của UBND huyện và khiếu nại về tỉnh.

Ngày 26.11.1996, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UB công nhận các quyết định của huyện Hoà Thành. Ông Cư khiếu nại Quyết định số 24/QĐ-UB. Ngày 14.1.1997, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/QĐ-UB về việc điều chỉnh Quyết định số 24/QĐ-UB công nhận cho ông Cư được sử dụng 3,10 ha đất nông nghiệp. Ông Cư tiếp tục khiếu nại Quyết định số 02/QĐ-UB, UBND tỉnh có các Công văn số 97/UB ngày 21.4.1997, số 109/UB ngày 16.9.2002, số 29/UB ngày 5.5.2003 về việc trả lời khiếu nại của ông Cư, đề nghị ông nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định số 02/QĐ-UB, mọi khiếu nại của ông về đất này UBND tỉnh không xem xét giải quyết nữa.

Như vậy, khiếu nại của ông Cư đã có quyết định cuối cùng, huyện cũng đã giải thích cho ông Cư hiểu rõ vụ việc của ông không còn thời hạn khiếu nại tiếp và ông Cư đồng tình với giải thích trên.

Nay Báo Tây Ninh xin thông tin để ông Cư được rõ.

PHÒNG CTBĐ