Trả lời ông Lê Văn Hoàng (Thị xã):  Hồ sơ bị chậm vì lý do khách quan

Cập nhật ngày: 17/10/2012 - 03:39

(BTN)- Ông Lê Văn Hoàng, ngụ KP1, phường 3, thị xã Tây Ninh có đơn phản ánh việc bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả thị xã Tây Ninh, Phòng Tài nguyên – Môi trường (TN&MT) không trả hồ sơ đăng ký cấp mới giấy CNQSDĐ cho ông. Từ khi nộp hồ sơ đến nay, ông Hoàng đã đến bộ phận này 14 lần, nhưng đều nhận  được “cái hẹn” của cán bộ là chờ… Ông Hoàng cho biết, ông đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước bạ, đã làm đơn xin nợ tiền thuế sử dụng đất. Vậy mà cho đến nay ông Hoàng vẫn chưa được UBND Thị xã cấp giấy CNQSDĐ?

Trường hợp khiếu nại của ông Hoàng được ông Lưu Mạnh Tú- Trưởng Phòng TN&MT Thị xã cho biết: Ngày 28.2.2012, ông Hoàng đến bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả thị xã Tây Ninh nộp hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, bộ phận tiếp nhận đã ra phiếu hẹn cho ông Hoàng, và hướng dẫn ông Hoàng chờ có thông báo thuế. Sau khi có thông báo thuế, Phòng TN&MT đã liên hệ với ông Hoàng yêu cầu nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên, ông Hoàng chỉ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước bạ 2.149.000đ, còn tiền sử dụng đất là 74.550.000đ ông Hoàng không nộp. Đến ngày 8.6.2012, ông Hoàng mới làm đơn gửi đến Phòng TN&MT Thị xã xin nợ tiền sử dụng đất. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ của ông Hoàng bị kéo dài, do vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật đối với trường hợp xin nợ thuế sử dụng đất.

Theo ông Lưu Mạnh Tú, hiện nay pháp luật đã có quy định cho phép người dân được nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, việc xin nợ tiền sử dụng đất theo quy định phải có đơn xin nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ liên quan khi bắt đầu nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Còn trường hợp của ông Hoàng, khi nộp hồ sơ ông Hoàng không có đơn xin nợ tiền sử dụng đất. Đến khi có thông báo thuế thì ông Hoàng mới làm đơn xin nợ tiền sử dụng đất, mà trường hợp này hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn giải quyết cụ thể. Hiện nay ngoài trường hợp của ông Hoàng, Phòng TN&MT Thị xã còn tồn 12 trường hợp như ông Hoàng. Nhằm có hướng tháo gỡ vướng mắc cho các trường hợp trên, ngày 10.8.2012, Phòng TN&MT Thị xã đã có báo cáo cho UBND Thị xã về những khó khăn, vướng mắc trong việc xin ghi nợ tiền sử dụng đất của các trường hợp trên để UBND Thị xã có hướng chỉ đạo giải quyết.

Được biết trong 9 tháng năm 2012, tỷ lệ hồ sơ đất đai mà Phòng TN&MT Thị xã trả đúng thời hạn là 98,84%, quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 01,16% đều do những khó khăn khách quan.

Ông Lưu Mạnh Tú cho biết thêm, ngày 12.10.2012, UBND Thị xã đã có cuộc họp với các ngành liên quan nhằm tìm ra biện pháp giải quyết các trường hợp trên. UBND Thị xã có hướng chỉ đạo Phòng TN&MT mời các trường hợp khó khăn, vướng mắc, trong đó có trường hợp của ông Hoàng đến để đối thoại giải quyết. Theo đó, yêu cầu các trường hợp các hộ dân xin ghi nợ tiền sử dụng đất (sau khi có thông báo nộp tiền) phải nộp một phần tiền trong số tiền đã thông báo để UBND Thị xã có hướng xem xét giải quyết tiếp tục.

Như vậy việc hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ của ông Lê Văn Hoàng bị chậm với lý do khách quan, pháp luật chưa điều chỉnh với những trường hợp phát sinh mới.

Ông Lưu Mạnh Tú hy vọng trong cuộc đối thoại làm việc sắp tới giữa Phòng TN&MT và các trường hợp đang gặp khó khăn, trở ngại trong việc xin ghi nợ tiền sử dụng đất, các bên sẽ tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý nhất.

TẤN HƯNG