BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trả lời ông Lê Văn Phấn (Hoà Thành): Vì sao Phòng Tài nguyên và Môi trường Hoà Thành chưa thực hiện theo đề nghị của UBND xã Long Thành Trung?

Cập nhật ngày: 30/07/2009 - 08:38

Ông Lê Văn Phấn, ngụ số 5/2 xóm 5, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành có đơn gửi Báo Tây Ninh khiếu nại: Ông Trần Văn Mới rào lấp đường làm cho gia đình ông Phấn chẳng có đường đi đã hơn 5 tháng nay. Ông Phấn báo vụ việc lên Ban quản lý ấp Long Trung, UBND xã Long Thành Trung yêu cầu giải quyết,   nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Liên hệ với UBND xã Long Thành Trung về vụ việc trên, chúng tôi được biết vụ việc như sau:

Sau khi nhận được đơn khiếu nại, tranh chấp lối đi giữa ông Lê Văn Phấn và ông Trần Văn Mới tại xóm 5, ấp Long Trung, UBND xã đã tổ chức họp dân, tiến hành hoà giải và xác định lại ranh giới nhưng các hộ không thống nhất. Ông Mới cho rằng con đường 4m đã được huyện cấp giấy CNQSDĐ cho ông, nên ông rào lại, không mở đường cho ông Phấn đi.

Qua xác minh các hộ dân sống lâu năm tại khu vực trên, các hộ đều cho rằng con đường đất đó được hình thành từ giải phóng đến nay. Vì vậy, ông Mới phải mở đường cho ông Phấn đi. Riêng ông Phấn phải có trách nhiệm phụ tiền đổ đất làm đường cho ông Mới. UBND xã Long Thành Trung đã làm việc với ông Mới, thuyết phục ông mở đường nhưng không thành. Sau đó, UBND xã Long Thành Trung đã có tờ trình đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoà Thành hỗ trợ xác định lại lộ giới giao thông nông thôn và việc cấp giấy CNQSDĐ cho ông Mới để có cơ sở giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Phấn, nhưng Phòng TN & MT huyện chưa thực hiện. Sau đó, UBND xã Long Thành Trung có đề nghị UBND huyện Hoà Thành chỉ đạo Phòng TN&MT kết hợp cùng UBND xã Long Thành Trung, xác định lại lộ giới giao thông nông thôn cũng như việc cấp giấy CNQSDĐ cho ông Mới có sự khác biệt giữa tờ bản đồ cũ và tờ bản đồ mới (2 bản đồ này có sự khác biệt nhau về con đường giao thông nông thôn, dẫn đến tranh chấp giữa ông Phấn và ông Mới) nhưng vẫn chưa có kết quả. Việc xác định bản đồ thuộc thẩm quyền của Phòng TN&MT, vì vậy cần có sự kết hợp của Phòng TN&MT với UBND xã Long Thành Trung.

Chúng tôi được biết, UBND huyện Hoà Thành cũng đã có công văn chỉ đạo UBND xã Long Thành Trung và Phòng TN&MT huyện phối hợp giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Phấn. Mong rằng với sự chỉ đạo của UBND huyện Hoà Thành vụ việc khiếu nại của ông Phấn sẽ được giải quyết dứt điểm.

NGUYỄN NHIÊN