Trả lời ông Lê Xuân Sách - Chủ tịch Hội Đông y Thị xã: Thanh tra Sở Y tế kết luận nội dung bài báo phản ánh đúng sự thật!

Cập nhật ngày: 27/10/2009 - 05:48

Bác sĩ Nguyễn Văn Ba - Chánh thanh tra Sở Y tế làm việc cùng UBND xã Thạnh Tân và Hội Đông y xã vào ngày 29.9.2009.

Sau khi Báo Tây Ninh đăng loạt bài phản ánh về trường hợp ông Đỗ Văn Trác, Phó Chủ tịch Hội Đông y xã Thạnh Tân (Thị xã) hành nghề thầy thuốc bất hợp pháp, Thanh tra Sở Y tế đã vào cuộc, làm việc xác minh vụ việc và đã cảnh cáo, nhắc nhở ông Trác. Nhưng vừa qua, ông Lê Xuân Sách, Chủ tịch Hội Đông y thị xã Tây Ninh lại có văn bản gửi Báo Tây Ninh cho rằng một số nội dung Báo Tây Ninh nêu (về ông Trác) là không đúng. Để trả lời ông Lê Xuân Sách, thông tin thêm vụ việc cho bạn đọc được rõ, chúng tôi xin đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo số 12, ngày 16.10.2009 của Thanh tra Sở Y tế về việc hành nghề y- dược tư nhân của ông Đỗ Văn Trác:

Chấp hành sự chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Giảm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; thực hiện Quyết định số 1107/QĐ-SYT, ngày 28.9.2009 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc thành lập đoàn thanh, kiểm tra liên ngành “hành nghề y- dược tư nhân”: Ngày 29.9.2009, Đoàn Thanh tra hành nghề y – dược tư nhân Sở Y tế  đến làm việc trực tiếp với ông Đỗ Văn Trác và UBND xã Thạnh Tân, ghi nhận như sau: Khi Báo Tây Ninh đăng bài ngày 12.9.2009 thì ngày 17.9.2009, UBND xã Thạnh Tân đã mời ông Trác và các ngành chức năng của xã đến làm việc. Trong phần kết luận biên bản cuộc họp này có nêu “việc ông Trác hành nghề tại nhà là sai quy định của ngành, ông Trác nên khắc phục”. Sau đó, ông Trác không hành nghề tại nhà, nhưng chuyển sang làm tại Hội Đông y xã Thạnh Tân. Do đó, đến ngày 22.9.2009, Báo Tây Ninh lại tiếp tục đăng bài với nội dung phản ánh đúng với thực tế công việc của ông Trác đang làm.

Qua làm việc với ông Trác và UBND xã Thạnh Tân, Đoàn Thanh tra Sở Y tế nhận xét như sau:

UBND xã Thạnh Tân, tuy đã giải quyết vụ việc này nhưng chưa rõ ràng; Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 8.5.2008, về việc thành lập Hội Đông y xã Thạnh Tân do Chủ tịch UBND xã Thạnh Tân ký (trong đó, ông Trác là Phó Chủ tịch Hội Đông y), nhưng Hội Đông y xã Thạnh Tân không có quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên trong Hội. Đối với ông Trác, chưa cung cấp cho Đoàn Thanh tra các giấy tờ liên quan đến hành nghề y- dược tư nhân, mà chỉ có Giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận cơ bản về Đông y.

Từ những vấn đề nêu trên, Đoàn Thanh tra kết luận như sau:

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25.5.2007 của Bộ Y tế về Hướng dẫn hành nghề Y, Y học cổ truyền và trang thiết bị y tế thì giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận cơ bản về Đông y của ông Trác không được hành nghề y tế tư nhân và cũng không được khám bệnh và kê toa. Việc ông Trác hành nghề y tế tư nhân nhưng lại không có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền là sai quy định của pháp luật.

Đoàn Thanh tra đề nghị ông Trác ngưng ngay, không được khám bệnh, kê toa tại Hội Đông y và tại nhà. Nếu tiếp tục khám thì phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật; đối với Hội Đông y xã Thạnh Tân: thực hiện đúng theo quy chế của Hội Đông y xã Thạnh Tân đề ra và đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, phải có quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên trong Hội Đông y theo đúng quy định của pháp luật; UBND xã Thạnh Tân nên phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thị xã, tham mưu UBND Thị xã trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân địa phương nói chung và hành nghề y tế tư nhân nói riêng (kể cả y học cổ truyền); Hội Đông y Thị xã cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lại các Hội Đông y tuyến xã về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đông y Việt Nam; Phòng Y tế Thị xã thường xuyên thanh, kiểm tra hành nghề y tế tư nhân thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vậy nay, Báo Tây Ninh xin thông tin để ông Lê Xuân Sách và bạn đọc được rõ.

PHÒNG CTBĐ