BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trả lời ông Nguyễn Tấn Thi: Đương sự đã thi hành xong số tiền bản án của toà tuyên

Cập nhật ngày: 27/06/2011 - 10:18

Ông Nguyễn Tấn Thi, ngụ tổ 33, khu phố 4, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có đơn khiếu nại gửi Báo Tây Ninh trình bày: Bà Hà Thị Nhung, ngụ xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu (DMC) thi hành án còn thiếu ông 20 triệu đồng. Các thủ tục bán đấu giá phần đất ở xã Bến Củi của bà Nhung và ông Hà Văn Búng đã được tiến hành nhưng sau đó Chi cục THADS huyện DMC ra Công văn số 519/CV-THA ngày 18.4.2011 về việc tạm ngưng tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Búng và bà Nhung với lý do ông Búng và bà Nhung đã thi hành xong các khoản phải thi hành án của mình. Trong khi đó, Chi cục THADS huyện DMC chỉ mới giao cho ông Thi 10 triệu đồng, còn thiếu 10 triệu đồng. Ông Thi thắc mắc, tại sao Chi cục THADS huyện DMC cho biết bà Nhung đã thi hành án xong mà ông chỉ nhận có 10 triệu đồng?

Vấn đề ông Nguyễn Tấn Thi khiếu nại, ông Phan Vân Phi, chấp hành viên Chi cục THADS huyện DMC cho biết: Theo Bản án số 81/STDS ngày 20.9.2010 của TAND huyện DMC và theo đơn yêu cầu thi hành án ngày 12.10.2010 của ông Lê Xuân Bách (người được ông Nguyễn Tấn Thi uỷ quyền) yêu cầu ông Búng và bà Nhung, phải có trách nhiệm trả cho ông Thi số tiền 220 triệu đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Tính đến ngày 18.4.2011, ông Búng, bà Nhung đã thi hành án 210.029.000đ. Số tiền còn lại là 9.971.000đ và lãi suất chậm thi hành án là 10.641.000đ, ông Búng, bà Nhung cam kết đến ngày 19.5.2011 sẽ trả dứt điểm và chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đưa ra phát mãi.

Chi cục THADS huyện DMC xét thấy bà Nhung, ông Búng có thiện chí thi hành và việc bà Nhung, ông Búng cam kết đến ngày 19.5.2011 trả dứt điểm là không trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội, bởi các lẽ:

Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13.7.2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành án một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự quy định “Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định, tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án, điều kiện của người phải thi hành án, đề nghị của đương sự và tình hình thực tế địa phương để lựa chọn áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án…”. Số tiền bà Nhung, ông Búng phải thi hành án và lãi suất trên 20 triệu đồng, còn tài sản (phần đất) dự kiến đưa ra phát mãi có giá trị lớn (giá khởi điểm 726.432.000đ), không tương đương với nghĩa vụ phải thi hành án.

Thứ hai, hiện nay bà Nhung được thi hành 2 bản án tại Chi cục THADS huyện DMC với số tiền 574.130.000đ, Chi cục đang khẩn trương tiến hành thu hồi nợ cho bà Nhung. Như vậy, bà Nhung đủ điều kiện thi hành án cho ông Thi nên không nhất thiết phải phát mãi phần đất đã kê biên trước đây của bà Nhung.

Sau khi hoãn việc bán đấu giá, Chi cục THADS đã thông báo cho ông Thi biết và ông Thi đã đến nhận số tiền bà Nhung, ông Búng đã thi hành án trước đó và số tiền ông Thi mua hồ sơ tham gia bán đấu giá mà bà Nhung đã chịu, ông Thi không có thắc mắc gì.

Đến ngày 2.6.2011, bà Nhung đã thi hành xong số tiền gốc còn lại là 9.971.000đ (ông Thi đã nhận). Như vậy, đến ngày 2.6.2011, bà Nhung, ông Búng đã thi hành xong số tiền 220 triệu cho ông Thi theo bản án của toà tuyên. Còn số tiền lãi suất do chậm thi hành án, bà Nhung xin gặp ông Thi để thoả thuận xin miễn giảm số tiền này. Trong thời gian tới, Chi cục THADS huyện DMC sẽ mời các đương sự đến thoả thuận với nhau về phần lãi suất chậm thi hành án.

LAM ANH